0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Thuis op een steeds breder specialistisch terrein

Wie de naam BELFOR hoort, denkt vaak meteen aan praktische oplossingen bij grote brandprojecten en andere calamiteiten ter beperking van de (gevolg)schade. Op zich niet zo verwonderlijk, want op dat terrein zijn wij wereldwijd al sinds mensenheugenis marktleider. En dat willen wij graag zo houden. Daarom zullen wij volop blijven investeren in mankracht, middelen en know how om die leidende positie op het gebied van brand- en roetreiniging ook de komend jaren te blijven innemen en behouden.

BELFOR en BELFOR Technology hebben de afgelopen jaren hun werkterreinen aanzienlijk verbreed. Vanuit Nederland werkt BELFOR vanuit vier vestigingen in Weesp, Alkmaar, Rotterdam en Heerlen terwijl BELFOR Technology is gevestigd in Dordrecht en in Weesp. Naast alle activiteiten op het gebied van (brand)schadebeperking, reiniging en reconditionering heeft BELFOR zich ook ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie op het gebied van waterschadesanering. Immers, mede onder invloed van klimaatveranderingen, lijkt het er op dat het fenomeen "wateroverlast" zowel in frequentie als in omvang en ernst toeneemt. BELFOR realiseert een schadebeperking door snel en efficiënt alle noodzakelijke mensen en middelen in te zetten om een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Naast de geforceerde ontvochtiging en ventilatie kent BELFOR ook een aparte afdeling die zich toelegt op het voorkomen van schimmelvorming en het verwijderen van eventuele schimmels. Deze vorm van schade is nog onderbelicht maar BELFOR is reeds klaar voor de toekomst op dit gebied.

In combinatie met het saneren van de gevolgen van een calamiteit worden wij in toenemende mate verzocht ook het bouwkundig herstel ter hand te nemen. Omdat BELFOR een groot deel van deze activiteiten binnen haar eigen afdeling uitvoert weet een opdrachtgever zich gegarandeerd van een naadloze voortgang van de werkzaamheden en beschikt te allen tijde over slechts één aanspreekpunt. De voordelen voor betrokkenen zijn helder in onze optiek.

Omdat voorkomen beter is dan herstellen heeft BELFOR zich ook gericht op preventieve onderhoudswerkzaamheden. Naast het verlengen van de levensduur van objecten door passend onderhoud kent deze activiteit natuurlijk ook grote cosmetische voordelen. Woningbouwverenigingen, makelaars en eigenaars van industriële gebouwen hebben dan ook de weg naar BELFOR gevonden.

Omdat BELFOR zich graag als partner manifesteert, worden wij in toenemende mate door (vooral zakelijke) opdrachtgevers ingeschakeld voor adviezen en risk-management plannen ter voorkoming van calamiteiten of de beperking van de nadelige gevolgen van dergelijke evenementen. Want, mocht er zich toch een calamiteit voordoen, dan voorziet het BELFOR "RED ALERT®" programma in snelle, efficiënte en praktische hulpverlening bij noodsituaties. Werkzaamheden die altijd worden uitgevoerd door ervaren en getrainde specialisten. Mede door hun ervaring en vakkennis weten zij een praktische oplossing te forceren voor elke schade situatie. Een belangrijk onderscheidend vermogen van de BELFOR medewerkers is dat zij altijd "oog" blijven houden voor de emotionele en menselijke kant van een schade.

Professionele steun met een human touch, dat is BELFOR ten voeten uit.