0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Proces bij schade

BELFOR wordt óf door uw verzekeraar óf door een schade-expert benoemd om de reiniging en het herstel van uw woning uit te voeren. Als er voor de behandeling van uw claim een schade-expert is benoemd, is deze vermoedelijk uw eerste aanspreekpunt. Zodra wij een opdracht ontvangen, nemen wij contact met u op voor meer informatie over het incident. Ook maken wij een afspraak om uw woning te bezoeken.

We maken de afspraak op een moment dat u uitkomt. Het is echter wel cruciaal dat we uw woning zo snel mogelijk bezoeken, bij voorkeur binnen 24 – 48 uur. Dit is nodig voor een zo succesvol mogelijk herstel. 

Tijdens het eerste bezoek aan uw woning analyseren onze experts uw schade. Zij bepalen bovendien wat er kan worden hersteld en bespreken de opties voor herstel met u. Wij proberen zoveel mogelijk werk bij u thuis te doen. Het kan echter zijn dat we sommige zaken moeten meenemen voor herstel of een intensievere behandeling. Onze experts kijken ook naar mogelijke problemen voor de veiligheid en gezondheid en bespreken uw specifieke wensen. 

Bij schade aan inboedel helpt het als u aangeeft of bepaalde zaken waarvoor u verzekerd bent  sentimentele waarde hebben of dat u bepaalde zaken graag wilt behouden. Als herstel van bepaalde zaken niet mogelijk is, informeren wij u en stellen wij daarvan een lijst voor u op. 

Indien mogelijk beginnen wij het herstelwerk onmiddellijk. Het kan zijn dat wij hiervoor apparatuur installeren. De noodzaak van de apparatuur leggen wij aan u uit en wij maken indien nodig vervolgafspraken om de voortgang te controleren. Voor het proces is communicatie heel belangrijk. Wij en eventuele andere benoemde leveranciers houden u dan ook op voortdurend de hoogte. 

Onze specialistische partners moeten wellicht ook contact met u opnemen en uw woning bezoeken. Wij zorgen ervoor dat u weet wie het zijn, waarom ze zijn benoemd en hoe ze u gaan assisteren.

Mocht u aanvullende vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.