0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Ontsmettingsdiensten voor biologische milieurisico's

Zorg voor uw medewerkers!

Wij desinfecteren aan het einde van uw werkdag waarbij wij het risico op corona in sociale ruimten beperken.

Elk bedrijf is afhankelijk van zijn werknemers om te werken, en zelfs in sterk geautomatiseerde productie is er een risico op werkonderbreking als ze besmet zijn met het coronavirus waarbij alle medewerkers tegelijkertijd in quarantaine moeten worden geplaatst. 

Professionele desinfectie moet worden uitgevoerd door specialisten en is niet de kerncompetentie van conventionele reinigingsdienstverleners. Het begint met een risicoanalyse, gaat verder met een oordeelkundige en efficiënte selectie van desinfectiemiddelen en omvat de kennis van de verschillende uitvoeringsmethoden en procedures.
    
Bedrijven hebben momenteel gemengde of gereduceerde teams om het risico te minimaliseren en eisen van hun werknemers dat zij de voorgeschreven afstand in acht nemen. In dit geval richten de interventies van BELFOR zich bijvoorbeeld op toegangs gangen en sociale ruimten, die na afloop van het werk worden gedesinfecteerd, zodat het volgende team in een virusvrije ruimte aan de slag kan. Afhankelijk van de veiligheidseisen kunnen kantoren of productieruimten natuurlijk ook in het desinfectieplan worden geïntegreerd. Andere gebieden zijn opslag of logistiek zoals bijvoorbeeld voor online retail. Afhankelijk van de omstandigheden kan het nuttig zijn om een dagelijkse desinfectie te laten uitvoeren.

Voor BELFOR-gecertificeerde medewerkers behoort het uitvoeren van ontsmettingsdiensten met geschikte beschermingskledij en apparatuur tot de routine, bijvoorbeeld bij het verwijderen van schimmels of andere gecontamineerde omgevingen. Specifieke desinfectiemiddelen worden geproduceerd door een dochteronderneming van de groep en onze eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling heeft het onderwerp COVID-19 uitvoerig behandeld.

Zie hiervoor ook https://www.belfor.com/sites/default/files/brochures/NL_NL_Fact-Sheet_Ontsmettingsdiensten_voor_biologische_milieurisicos_210x297mm_0.pdf

Wij bieden u graag een vrijblijvende offerte aan en/of bespreken de praktische details. Neem daarvoor contact op met sales@nl.belfor.com

BELFOR BIEDT DESINFECTIE VAN OPPERVLAKKEN NA DE BIOLOGISCHE CONTAMINATIE 

BELFOR biedt desinfectiediensten aan voor gebouwen en installaties die worden blootgesteld aan besmetting door brand, water, storm, schimmel, gevaarlijke goederen ongevallen, plaats delicten en besmettelijke materialen. Wij zijn al meer dan 25 jaar actief op desinfectie- en decontaminatieprojecten. Op dit moment leveren we desinfectiediensten voor gemeenten gezondheidszorginstellingen, schooldistricten, de voedingsindustrie en productie-locaties. Onze veilige, synergetische procedures zijn gevalideerd door de juiste experts en bieden een combinatie van desinfectie en verwijdering van biogevaarlijke contaminatie, waardoor ze effectiever zijn dan eenvoudige reinigingsmethoden. Desinfectie wordt ook aanbevolen in geval van vermoedelijke biologische contaminatie.

Onze aanpak:

• Behandeling van alle directe en meest indirecte bereikbare oppervlaktes van gebouwen
• Ontsmetting van aangetaste elektronica, machines en HVAC-systemen
• Compartimenteren van verontreinigde gebieden

Deze diensten helpen:

• Het risico op infectie of ziekte te verminderen
• Kruisbesmetting voorkomen
• De stilstandtijd van de werkzaamheden met 75% of meer te verminderen.
• Ook een preventieve desinfectie blijkt zeer effectief te zijn.

BELFOR is van nature bekend met crisissituaties na allerlei incidenten en hoe om te gaan met de daaruit voortvloeiende uitdagingen. Dit varieert van bepaalde voorzorgsmaatregelen tot verbouwing-concepten. Wij gebruiken gespecialiseerde desinfectiemiddelen en passende technieken om een goede desinfectie te garanderen, waardoor het aantal ziekteverwekkers zoals bacteriën, schimmels en virussen wordt gereduceerd. Na de desinfectie blijven er geen besmettelijke stoffen of andere schadelijke resten achter. Onze expertise helpt de meeste uitdagingen te overwinnen. Onze Research & Development afdeling heeft een protocol ontwikkeld om preventief te desinfecteren. We zijn klaar om te gaan met één beperking: In de huidige situatie bekijken we elke aanvraag vanuit het oogpunt van de bestaande  capaciteiten. Na een nette risico-evaluatie beslissen we welk project we aankunnen.

WAT WIJ BIEDEN:

• Toegewijd en gevalideerd werkprotocol
• Interventie 24 /7 /365
• Ervaren specialisten met gecertificeerde vaardigheden
• Speciaal opgeleid personeel voor dit soort projecten
• Diepgaande en gedetailleerde voorlopige risicobeoordeling

VOOR HET MILIEU:
Toegewijd aan duurzame ontwikkeling, handelen wij op de volgende gebieden:

• Afvalbeheer in overeenstemming met de lokale normen en het milieu
• Traceerbaarheid van ingezamelde afvalstoffen

VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID:
Wij zorgen voor en controleren:

• Strikte naleving van RIVM (ECDC)-normen en veiligheid regelgeving voor onze klanten en medewerkers
• Strenge controle- en onderhoudsprogramma's voor apparatuur en materialen
• Toezicht op machtigingen en kwalificaties
• Voortdurende opleiding van onze gespecialiseerde teams

Onze medewerkers werken in veel verschillende omstandigheden. De dienstverlening na een brand- en waterschade of biologisch gevaar brengt specifieke risico's met zich mee voor onze medewerkers. Wij verbinden ons ertoe om de gevaren systematisch in kaart te brengen en te beheren met de juiste risicobeoordeling en de daarop volgende acties om het gevaar tot een minimum te beperken. Daarom moet elke risicobeoordeling leiden tot adequate en passende veiligheidsmaatregelen om de risico's tot een zo laag mogelijk niveau te beperken.