Newsroom

februari 2016

Leo Mulder en Patrick Neeleman in een uitgebreid interview in het schade magazine.

In de eerste versie van het schade magazine van 2016 geven Leo Mulder en Patrick Neeleman hun gedachtes namens BELFOR weer over de onder meer de eindklant, het nieuwe hoofdkantoor en BELFOR humidity.