0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Eerste maatregelen

Eerste maatregelen

Als er schade is ontstaan aan uw woning, moet u snel actie nemen om de schade te beperken. U voorkomt daarmee bovendien onnodige gevolgschade, wat ook heel belangrijk is. De eerste uren na een schade zijn het meest cruciaal. Juist in dat tijdbestek kunnen effectieve maatregelen het verschil betekenen tussen snel en effectief herstel of total loss. 

Wij werken in overleg met uw verzekeraar en helpen u zo snel mogelijk uw normale leven weer op te pakken. Daarbij geven wij leiding aan, of maken we deel uit van een team van leveranciers. De experts van BELFOR analyseren de schade en bespreken het meest geschikte herstelproces met u. Afhankelijk van het incident kan het zijn dat we samen met een schade-expert of andere partnerbedrijven uw woning bezoeken. Het is heel belangrijk dat we het herstelproces onmiddellijk of zo snel mogelijk starten. Om die reden kan het zijn dat we al tijdens ons eerste bezoek testen uitvoeren, de eerste reinigingswerkzaamheden verrichten of droogapparatuur installeren.
Weten wat voor u belangrijk is staat bij ons centraal. Daarom nemen onze experts de tijd om de diverse beschikbare opties voor herstel met u door te nemen. 

Eerste maatregelen zijn onder andere:

•    Uw woning veilig maken en afsluiten;
•    Gevaarlijk afval en schadelijke materialen identificeren en bijbehorende maatregelen nemen;
•    Tijdelijke elektriciteitsvoorziening aanleggen;
•    Water en puin afvoeren;
•    Eerste sanering om verontreiniging te verwijderen;
•    Verwijderen van onherstelbare inboedel;
•    Verwijdering of bescherming van inboedel;
•    Installatie van apparatuur om de omgevingsomstandigheden te stabiliseren.

Niet snel handelen kan betekenen:
•    Dat het langer duurt om uw schadeclaim af te ronden;
•    Dat sommige spullen niet meer gerepareerd kunnen worden;
•    Extra kosten.

Mocht u aanvullende vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.