800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline
Q&A – ALLES OVER COVID-19 EN ONZE DIENSTVERLENING

Ontsmetting van oppervlakken met biocontaminatie, zoals virussen (COVID-19)

Afdrukken

Ruimtes desinfecteren

De noodzaak van ruimtes desinfecteren is nog nooit zo duidelijk geweest als tijdens de coronapandemie. Gecertificeerde medewerkers van BELFOR hebben de juiste beschermingskleding en apparatuur om ruimtes te ontsmetten. Natuurlijk gaat ons werk verder dan coronamaatregelen. Wij zetten onze desinfectiediensten in voor gebouwen en installaties die zijn blootgesteld aan besmetting door:

 • brand, water- en stormschade
 • schimmels, virussen en bacteriën
 • ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • besmettelijke materialen
 • misdrijven (plaatsen delict)

Onze klanten zijn onder andere gemeentes, zorginstellingen, schooldistricten, de voedingsindustrie en productielocaties.

Onze aanpak:

 • compartimenteren van verontreinigde ruimtes en installaties, om verspreiding te voorkomen
 • ruimtes en oppervlakken (ook moeilijk bereikbare plekken) behandelen
 • elektronica, machines en HVAC-systemen *) ontsmetten
 • *) HVAC = heating, ventilation & airconditioning: klimaatbeheersingssystemen

Kwalificaties, normen en regelgeving
Dankzij onze ontsmettingsdiensten verminderen wij het risico op infectie, ziekte en kruisbesmetting. Zeker in kritische omgevingen, zoals voedselproductie en de gezondheidszorg, is preventieve desinfectie heel belangrijk. Hiervoor hebben wij een zorgvuldig protocol ontwikkeld. Voor onze en uw mensen én het milieu verzekeren wij bovendien:

 • strikte naleving van RIVM/ECDC-normen en veiligheidsregelgeving
 • continue opleiding van gespecialiseerde teams en streng toezicht op hun kwalificaties en machtigingen
 • strenge controle- en onderhoudsprogramma’s voor apparatuur en materialen
 • het gebruik van veilige en duurzame desinfectiemiddelen
 • afvalbeheer in overeenstemming met lokale normen
 • traceerbaarheid van ingezamelde afvalstoffen

Risicobeoordeling en -beperking
De omstandigheden na brand zijn anders dan bij besmettingen door virussen of bacteriën. Iedere situatie brengt specifieke risico’s met zich mee voor onze medewerkers en uw mensen. Daarom brengen we die in kaart met een risicobeoordeling, op basis waarvan we acties nemen om de risico’s te beperken.

Heeft u vragen of belangstelling voor een offerte? Neem dan contact met ons op via 010-4624888