0800 24 24 7 24H Noodnummer
Tien jaar geleden besloot de internationale BELFOR Groep – voornamelijk gespecialiseerd in sanering na industriële schades - over te gaan tot de acquisitie van AMIRAL CLEAN, de ‘kleine ambachtelijke’ saneerder na residentiële schades, voornamelijk actief in Brussel en Wallonië.
 
Tien jaar later is BELFOR nog steeds meer dan tevreden over deze acquisitie. De kleine ambachtelijke saneerder groeit langzaam maar zeker. Amiral Clean staat nog steeds garant voor dezelfde kwaliteit en toewijding die aan de basis liggen van hun reputatie.
Deze symbiose heeft Amiral Clean in staat gesteld zich te professionaliseren. Enerzijds dankzij de toegang tot grotere kapitalen die het mogelijk hebben gemaakt te investeren in meer professionele uitrusting, anderzijds ook dankzij de toegang tot het ‘BELFOR Research & Development Center’ dat heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van nieuwe huisproducten et nieuwe technieken zoals SRF, lyofilisatie, enz…
 
Dagelijks biedt Amiral Clean nog steeds met plezier hun diensten aan op het vlak van sanering na schade, droging van gebouwen, droging van archieven en behandeling van textiel en tapijten. De integratie in de BELFOR Groep zou zeker niet hebben geleid tot een succes zonder de flexibiliteit van hun  medewerkers, die wij via deze weg wensen te bedanken voor hun inzet tijdens de voorbije tien jaren.
 
De toekomst ligt voor ons, en meer dan ooit willen wij onze werkmethodes, technische en commerciële aanpak uniformiseren om zo samen te evolueren tot één entiteit.
BELFOR Contactpersoon voor de pers

Ludovic Gillias
ludovic.gillias@be.belfor.com
Phone:

+32 497 430185