0800 24 24 7 24H Noodnummer

RED ALERT® - het antwoord op noodsituaties

De eerste 24 tot 48 na een calamiteit zijn van cruciaal belang. In die periode wordt duidelijk of er sprake is van vervolgschade, hoe deze eruit ziet en of uw bedrijf hier volledig van herstelt.

Ingeval van een noodsituatie kunt u alleen door een onmiddellijke inzet van directe maatregelen waarborgen dat de betreffende installaties, gebouwen en elektronische systemen niet door contaminatie, corrosie of andere milieu-invloeden nog verder worden beschadigd. Het loont daarom de moeite om reeds vooraf structuren te implementeren die ervoor zorgen dat uw bedrijfsactiviteiten in een noodsituatie gewoon kunnen doorgaan.

Hiervoor biedt BELFOR een zeer effectieve en beproefde service:

Uw calamiteitenplan RED ALERT®
Met dit "Business-Continuity-Management" integreert u BELFOR in uw eigen bedrijfsnoodplan en zorgt u ingeval van een noodsituatie voor een actieve, zeer effectieve schadepreventie:

 • door een zo snel mogelijke activering van alle vereiste maatregelen volgens de afgesproken prioriteiten;
 • door een gerichte voorbereiding van uw medewerkers op een noodsituatie. Alleen personen die weten wat ze moeten doen, kunnen de schade effectief beperken.

Professioneel noodplan als concurrentievoordeel!
Het feit dat uw bedrijf over een professioneel noodplan beschikt, kan een doorslaggevende concurrentiefactor zijn. Voor potentiële klanten is dit een steeds belangrijker kwaliteitscriterium bij de keuze van een zakenpartner of leverancier.

De keuze is aan u:
twee niveaus brengen u ingeval van nood "back to live":

het kosteloze RED ALERT® Network:

 • uitwisseling van informatie en gegevens;
 • direct contact en communicatie reeds voordat de schade zich voordoet;
 • toegang tot ervaren schade-experts en internationale BELFOR-locaties;
 • ingeval van schade geen verplichting om met BELFOR in zee te gaan.

Daarnaast kunt u RED ALERT® Premium boeken:

 • bezoek aan kritieke locaties;
 • training ter plaatse van uw medewerkers om  het bewustzijn voor risico's te vergroten;
 • voorrangsbehandeling bijvoorbeeld bij natuurrampen;
 • uitvoeringscontract voor een snelle uitvoering van gedefinieerde eerste maatregelen;
 • jaarlijkse totale bijdrage voor alle locaties.

Uw voordeel als RED ALERT®-lid:
BELFOR wordt een onderdeel van uw professionele noodplan!

 • RED ALERT® 24-uurs hotline, 365 dagen per jaar
 • schadeopname en beoordeling van de omvang van de schade;
 • bepaling van de noodzakelijke eerste maatregelen;
 • kortst mogelijke responstijden;
 • onmiddellijke uitvoering van de vereiste eerste maatregelen;
 • minimalisering van de bedrijfsonderbreking;
 • de eerste maatregelen zijn doorgaans door de beschikbare verzekering gedekt.

Wilt u meer weten over BELFOR en RED ALERT®?
Neem dan contact met ons op.