70 25 52 25 Døgnvagt
ventilationsrens

Akut ventilationsrens - ventilationsrensning til en rimelig pris

Hos BELFOR Danmark hjælper vi erhverv og private med ventilationsrens. Vi afrenser alle former for rør, ventilationsanlæg og skakter, og vi tilbyder flere forskellige former for afrensning.

Kontakt BELFOR og modtag et tilbud på ventilationsrens til en favorabel pris. Vi ser frem til at hjælpe med rensning af ventilationskanaler i jeres byggeri.

Vi gør skaden god igen...

"Med mere end 40 års erfaring med ventilationsrens har vi et stort kendskab til effektiv rensning af ventilationsanlæg."

Martin Ejlersen / Administrerende direktør - BELFOR Danmark

BELFOR Danmark er specialiseret i alle former for skadesbegrænsende arbejde. Du kan altid kan kontakte vores døgnbemandede vagtcentral.

Vi sidder klar til at hjælpe og vejlede dig 24 timer i døgnet, året rundt. 

Der kan være mange grunde til behov for ventilationsrens - fx ved en vandskade, hvor der ikke er foretaget opfølgende skadeservice. Kontakt teamet hos BELFOR, og modtag et tilbud på ventilationsrens.

Professionel ventilationsrens af ventilationsrør og ventilationsanlæg

Beskidte ventilationssystemer kan medføre dårligt indeklima og kan resultere i hovedpine, træthed og svimmelhed.

BELFOR rykker ud og renser jeres ventilationssystem, skakt og rør, når I har behov for det. Vi er også altid klar til at hjælpe og rådgive om indeklima, vedligeholdelse, service og ventilationsrens.

Fordele ved regelmæssig rensning:

 • Sundere indeklima
 • Besparelser på elregningen
 • Mindre støj 
 • Længere holdbarhed

Sundt indeklima med professionel ventilationsrens

Jo renere den luft, du indånder, er - jo sundere er dit indeklima. Ren luft er med til at holde dig sundere - især hvis du fx lider af astma eller allergi. 

Med regelmæssig ventilationsrens og rengøring af ventilationskanaler sikres en mere ren og frisk luft med det bedste indeklima. Det er ikke kun støv, som kan samle sig i ventilationskanaler og ventilationsanlæg. Skadelige forurenende stoffer, mikroorganismer, pollen, skimmel, bakterier mm. påvirker luften, der cirkulerer rundt i ventilationsanlæg, hvis ikke man sørger for regelmæssig rengøring.

Indeklimaet har stor betydning for vores helbred og præstation. Vi opholder os 90% af tiden inden for - og en stor del af denne tid er på vores arbejdspladser. 

Indeklimaet på vores arbejdspladser har derfor stor betydning for både medarbejdernes præstation og sygefravær. Luftens kvalitet, antal personer, rengøring og selvfølgelig temperatur og træk påvirker os hver dag.

Et godt indeklima kræver vedligeholdelse af ventilationsanlægget. Det er også vigtigt, at indersider i ventilationskanaler renses. BELFOR foretager ventilationsrens og udfører service for at opretholde et sundt og godt indeklima.

BELFOR yder professionel skadeservice til erhverv og private i hele Danmark. Vores medarbejdere kan besvare dine spørgsmål om ventilationsrens og skadeservice. 

Vigtigheden af ventilationsrens, rensning af ventilationskanaler og filterskift 

Mange investerer i dyre ventilationsanlæg til deres boliger, men ofte glemmer vi at vedligeholde ventilationsanlæggene. Ventilationsrens er vigtigt for et sundt indeklima - og samtidig sparer vi penge på elregningen. Udover ventilationsrens er ventilationsservice, indregulering af ventiler og filterskift også vigtigt. 

Filtre i vores ventilationsanlæg skal udskiftes afhængig af belastningen i de enkelte boliger. Sørg altid for, at ventilationsanlægget er korrekt indreguleret. Når luftfugtigheden stiger i vores boliger, kan der være risiko for skimmelsvamp og stigende antal husstøvmider, som kan påvirke vores åndedræt. 
 

Hvornår skal ventilationskanaler/aftrækskanaler renses?

 • Hvis kanalerne ser beskidte ud, så er de sikkert beskidte
 • Hvis du ikke har fået renset ventilationskanaler de seneste 5 år, så er det nok tid til en rensning

Vær særligt opmærksom på rensning af kanaler:

 • Ved allergier, astma eller andre former for åndedrætsbesvær i hjemmet.
 • Ved kvalme, hovedpine eller kløende øjne
 • Hvis du har kæledyr
 • Hvis der er store støvmængder på møbler

Hvordan foregår rensning af kanaler?

Ventilationskanaler har ikke altid tætte rør. BELFOR foretager derfor altid en visuel kontrol af ventilationsanlæg og ventilationskanaler, inden vi påbegynder opgaven. 

Vores professionelle medarbejdere etablerer et undertryk i ventilationsanlæg og ventilationskanaler, så støv, skidt og snavs suges ind i en filterpose uden om ventilationsanlæggene. På denne måde filtreres partikler fra i filterposer. Vi benytter specielle støvsugere med Hepa-filter, som filtrerer selv de fineste partikler fra.

 

Hvad sker der, hvis du ikke renser dine ventilations- eller aftrækskanaler?

Hvis du ikke regelmæssigt renser og vedligeholder ventilationskanaler og -rør, bliver disse gradvist beskidte og tilstoppede. Skadelige forurenende stoffer, bakterier, fugt mm kan sætte sig i ventilationsanlæg, -kanaler og -filtre.

Bakterier og fugt kan danne skimmelsvamp, der kan udløse allergiske reaktioner.

Skimmelsvamp i ventilationsanlæg & -kanaler

Hvis du har observeret skimmelsvamp i ventilationskanaler, skal kanal-åbningen, hvor ventilen sidder, renses hurtigst muligt. Det er yderst vigtigt at fjerne kilden til skimmelsvamp for at fjerne den helt og få et godt indeklima.

Almindelige årsager til skimmelsvamp i ventilationsanlæg

Skimmelsvamp i ventilationsanlæg forekommer ofte, hvis der er fugt i kanalerne. 

Når der er fugt i kanalerne, kan skimmelsvampen vokse. Generelt er skimmelsporer luftbårne eller spredes gennem luft. Sporer kan blæse ind i dit hjem og udvikle sig under de rigtige forhold. Skimmelsvamp trives i fugtige miljøer.

Symptomer på skimmelsvamp - modtag et tilbud på ventilationsrens

Skimmelsvamp kan medføre sundhedsmæssige påvirkninger ved at påvirke dine luftveje. Ved skimmelsvamp i ventilationsanlæg kan du fx opleve irritation i øjne og næse, hovedpine og symptomer på allergi (løbende næse, kløende øjne eller udslæt, kvalme, træthed eller svimmelhed). Hvis du oplever nogle af disse symptomer eller en muggen lugt i din bolig, skal du kontakte os. Ventilationsrens af emhætte og køkken
Udsugning er vigtigt i alle køkkener, da madlavning forårsager diverse spildprodukter som fx mados, fedtstænk, damp og røg. Når udsugningen er tændt, trækkes disse spildprodukter via udsugningen ind i udsugningskanalen. 

Brandfare ved udsugning fra køkken

Ved madlavning på komfuret dannes flammer, som når op til filteret i emhætten. Når emhætten er tændt, suges der luft og flammer op i udsugningskanalerne, hvilket kan medføre brandfare, hvis der er mange fedtrester. 

Bedre indeklima på arbejdspladser med køkkener

Luftkvaliteten og indeklimaet påvirkes af renheden i ventilationskanalerne. Hvis filtre og udsugningskanaler er tilstoppede, kan det medføre et dårligt indeklima. Grundet store mængder fugt og varme er emhætter også et perfekt sted for skimmel- og bakterievækst - og kræver derfor regelmæssig vedligeholdelse.

Hvor tit skal udsugning på restauranter rengøres?

 • Månedligt: Restauranter med åbent 24/7 og fastfood restauranter
 • Kvartalsvist: Store til mellemstore restauranter
 • Halvårligt: Pizzeriaer og caféer
 • Årligt: Sæson-restauranter

Forskellige metoder og brug af ventilationsrens

BELFOR tilbyder flere forskellige metoder til rensning af ventilation, skakt og rør:

 • Afrensning ved brug af kompressor
 • Afrensning med hedvandsanlæg
 • Kemisk afrensning
 • Afrensning af skorsten
 • TV inspektion

Derudover tilbyder vi også services indregulering af ventilationsanlæg og rensning af ventilationskanaler.

Afrensning af affaldsskakte med hedvandsanlæg 

Fordele ved regelmæssig rensning:

 • Færre lugtgener
 • Glade beboere
 • Brandforebyggende
 • Længere holdbarhed

Hvornår skal affaldsskakte renses?

 • Hvis affaldsskakte ser beskidte ud, så er de nok beskidte
 • Hvis de ikke er renset mere end et år
 • Ved lugtgener i opgange og skralderum
 • Ved synlige bakterier, maddiker osv. 

Hvis man ikke renser affaldsskakte og affaldsbeholdere kan de stoppe til og blive fyldt med bakterier og dermed dårlig luft. 

Vi anbefaler, at der foretages rensning af affaldsskakte i hvert fald én gang om året. Vi benytter hedvandsanlæg og specielle rengøringsmidler specielt til dette formål.

Har du behov for et tilbud?

Hvis du ønsker et tilbud på afrensning af ventilationssystemer, skakte eller rør, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 58 52 73 21

Læs også om hvordan vi hjælper med: