70 25 52 25 Døgnvagt

Akut ventilationsrens

Hos BELFOR hjælper vi erhverv og private med ventilationsrens. BELFOR afrenser alle former for rør, ventilationsanlæg og skakter, og vi tilbyder flere forskellige former for afrensning. Kontakt BELFOR på tlf. 70 44 47 87, og modtag et tilbud på ventilationsrens til en fair og rimelig pris.

Vi gør skaden god igen...

"Med mere end 40 års erfaring med ventilationsrens har vi et stort kendskab til effektiv rensning af ventilationsanlæg."

Lars Lyngholm / Skadedirektør - BELFOR Danmark

Hos BELFOR er vi specialiseret i alle former for skadesbegrænsende arbejde. Du kan altid kan kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87. De sidder klar til at hjælpe og vejlede dig 24 timer i døgnet, året rundt. Årsagerne til behovet for ventilationsrens kan være mange, f.eks. ved en vandskade, hvor der ikke er foretaget opfølgende skadeservice. Kontakt teamet hos BELFOR, og modtag et tilbud på ventilationsrens til en fair og rimelig pris.

Professionel ventilationsrens af ventilationsrør og ventilationsanlæg

Et beskidt ventilationssystem i et lokale eller i en bygning medfører dårligt indeklima og kan resultere i hovedpine, træthed og svimmelhed.
BELFOR rykker ud og renser jeres ventilationssystem, skakt og rør, når I har behov for det. Vi er også altid klar til at hjælpe og rådgive om indeklima, vedligeholdelse, service og ventilationsrens.

 • Sundere indeklima
 • Besparelser på elregningen
 • Mindre støj i hjemmet eller på arbejdspladsen
 • Længere holdbarhed

Få et tilbud på ventilationsrens fra BELFOR. Kontakt os på 70 44 47 87 for et tilbud på ventilationsrens. Vi gør skaden god igen...

Sundt indeklima med professionel ventilationsrens

Jo renere den luft, du indånder, er - jo sundere er dit indeklima. Ren luft er med til at holde dig sundere - særligt hvis du lider af f.eks. astma eller allergi. 

Regelmæssig ventilationsrens og rengøring af ventilationskanaler sikrer, at du indånder mere ren og frisk luft. Samtidig er det med til at sikre dig det bedste indeklima. Det er ikke kun støv, som kan samle sig i ventilationskanalerne og ventilationsanlægget… Skadelige forurenende stoffer, mikroorganismer, pollen, skimmel, bakterier mm. kan også påvirke den luft, du indånder. Usunde luft kan cirkulere rundt i dit hus og i dit ventilationsanlæg, hvis ikke det bliver renset regelmæssigt.

Vores indeklima er afhængig af mange forskellige faktorer. De fleste danskere opholder sig 90% af tiden inden for - og en stor del af tiden tilbringes på arbejdet. Indeklimaet på arbejdspladser har stor betydning for præstation og sygefravær. Der er flere faktorer, som spiller en rolle. Luftens kvalitet, som ofte er bestemt af ventilation, antal personer, rengøring i rummet, fugt- og mikroorganismer og ikke mindst temperatur og træk.

Et godt indeklima er bestemt af en kombination af bygningens og lokalernes udformning, men bestemt også af vedligeholdelsen af ventilationsanlægget. Mange investerer i et meget dyrt ventilationsanlæg, men tænker sjældent på, hvordan indersiden i ventilationskanalerne ser ud. Det er derfor vigtigt at foretage ventilationsrens, udføre service og rense ventilationskanaler for at opretholde et sundt og godt indeklima.

Kontakt BELFOR for professionel skadeservice til erhverv og private borgere i Danmark. Vores medarbejdere taler dansk og engelsk og kan besvare dine spørgsmål om ventilationsrens og skadeservice. Kontakt os på 70 44 47 87 for et tilbud på ventilationsrens.

Ventilator trænger til professionel ventilationsrens. Få et tilbud på ventilationsrensning til erhverv eller private

Vigtigheden af ventilationsrens, rensning af ventilationskanaler, filterskift og indregulering af ventilation

Mange investerer i boliger med dyre ventilationsanlæg, men glemmer ofte at vedligeholde ventilationsanlægget. Ventilationsrens er vigtigt for et sundt indeklima og samtidig sparer man penge på elregningen. Udover ventilationsrens er ventilationsservice, indregulering af ventiler og filterskift også vigtigt. 

Filtre i dit ventilationsanlæg udskiftes afhængig af belastningen i boligen. Støvet sætter sig på ventilatorer og skal skiftes rettidigt. Det er lige så vigtigt med en korrekt indregulering af ventilationsanlægget. Hvis luftfugtigheden stiger i boligen, er der stor risiko for skimmelsvamp samtidig med, at antallet af husstøvmider i boligen øges. Det kan påvirke vores åndedræt negativt. 

Få et tilbud på ventilationsrens fra BELFOR. Kontakt os på 70 44 47 87 for et tilbud på ventilationsrens til en fair pris.

 • Hvis kanalerne ser beskidte ud, så er de højst sandsynligt beskidte
 • Hvis du ikke har fået renset ventilationskanaler de seneste 5 år, så er det sandsynligvis tid til en rensning

Vær særligt opmærksom på rensning af kanalerne:

 • Ved allergier, astma eller andre former for åndedrætsbesvær i hjemmet.
 • Ved kvalme, hovedpine eller kløende øjne
 • Hvis du har kæledyr
 • Hvis der er store støvmængder på møbler

Få et tilbud på ventilationsrens fra BELFOR. Kontakt os på 70 44 47 87 for et tilbud på ventilationsrens.

Ventilationskanaler er lukkede rør, der samles mange steder i bøjninger, t-stykker osv. Disse rør er ikke altid tætte. BELFOR foretager altid en visuel kontrol af ventilationsanlægget og ventilationskanalernes tilstand, inden vi påbegynder en opgaven. 

Rensningen foregår ved at etablere et undertryk i ventilationsanlægget og ventilationskanalerne, så støv, skidt og snavs suges ud gennem en slange og ind i en filterpose, så alt skidt og støv suges uden om ventilationsanlægget - og alle partikler bliver filtreret fra i filterposen. Vi har også specielle støvsugere med Hepa filter, som filtrerer de meget fine partikler fra.

Specielle sugere føres ind via en slange til ventilationsanlæggets hovedkanal, hvorfra vi justerer hastigheden på vores centralsug - alt efter typen af ventilationsanlæg og størrelsen på ventilationskanalerne. Derefter påbegyndes rensning med specielle roterende børster, som renser alt støv og skidt væk fra ventilationskanalerne. Ventilatoren bliver til sidst renset helt i bund med trykluft. Få et tilbud på ventilationsrens fra BELFOR. Kontakt os på 70 44 47 87 for et tilbud på ventilationsrens.

Manglende rensning og vedligeholdelse af ventilationskanaler og ventilationsrør vil med tiden føre til beskidte og tilstoppede ventilationskanaler. Afrensning er vigtig, da skadelige forurenende stoffer, mikroorganismer, pollen, bakterier og fugt kan sætte sig i ventilationsanlægget, ventilationskanalerne og filtrene.

Bakterier kan på sigt danne skimmelsvamp, der kan udløse allergiske reaktioner og gener for de personer, der opholder sig i rummene/boligen.

Skimmelsvamp i ventilationsanlæg & -kanaler

Skimmelsvamp findes i aller miljøer, der giver grobund for trivsel - inklusiv aftrækskanaler, ventilationsrør, ventilationsanlæg, ventilationsåbninger, udluftning i loftet og mange andre steder. Ved skimmelsvamp i ventilationskanaler skal man starte med at rengøre kanal-åbningen, hvor ventilen sidder. Det er yderst vigtigt at fjerne kilden til skimmelsvampen for at fjerne den helt.

Almindelige årsager til skimmelsvamp i ventilationsanlæg

Skimmelsvamp i ventilations- og luftkanaler forekommer oftest, når der er fugt i kanalen. Når kold luft strømmer gennem ventilationskanalerne på varme dage, kan fugtigheden i luften kondensere inde i kanalen. 

Når der er fugt i kanalerne, kan skimmelsvamp vokse. Generelt er skimmelsporer luftbårne eller spredes gennem luft. Sporer kan fx komme ind i kanalerne ved at blive blæst ind fra et andet rum eller udefra. En enkelt formspore kan blæse ind i dit hjem og begynde at udvikle sig til en koloni, hvis forholdene er rigtige. Varme og fugtige miljøer er ideelle for skimmelsvamp.

Tegn på skimmelsvamp i dit ventilationsanlæg

Ud over ovenstående sundhedssymptomer, kan der også være andre tegn på, at dit ventilationsanlæg er blevet angrebet af skimmelsvamp, nemlig en muggen lugt i huset, som kan lugte mere, når ventilationsanlægget kører.

Skimmelsvamp kan forårsage negative sundhedsmæssige virkninger i dit hjem ved at påvirke luftvejene og forårsage ubehagelig irritation. Hvis du har skimmelsvamp i dit ventilationsanlæg og -kanalerne, vil man kunne opleve fysiske symptomer, som fx følelsen af irritation i øjne, næse og/eller hals, vedvarende hovedpine, symptomer på allergi som løbende næse, kløende øjne eller udslæt, kvalme, træthed eller svimmelhed, når du er inde i hjemmet. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du kontakte os.

Få et tilbud på ventilationsrens fra BELFOR. Kontakt os på 70 44 47 87 for et tilbud på ventilationsrens.

En brandskade hjælper vi gerne med hos BELFOR

Ventilationsrens af emhætte og køkken

Udsugning i køkkenet er især vigtigt for et produktivt køkken. Madlavning producerer et stort antal spildprodukter - bla. fedt, fugt og røg. Når udsugningen er tændt, trækkes disse produkter igennem udsugningen i køkkenet, filtrene og ind i udsugningskanalen. Når der er en tilpas mængde fedt, kan det udgøre en stor brandfare, som kun kan forhindres ved rutinemæssig rengøring af udsugning i køkkenet. 

Brandfare i udsugning fra køkken

Ved madlavning på komfuret dannes flammer, som når op til filteret i emhætten og antænder. Når udsugningen kører, suges der luft og dermed også flammer op i udsugningskanalerne. Hvis der er fedtrester, vil det kunne få en brand til at vokse kraftigt og dermed udgøre en stor brandfare for personer, der opholder sig i rummet. Ved akutsager kan du altid få fat i os på tlf. 70 44 47 87.

Bedre indeklima på arbejdspladser med køkkener

Luftkvaliteten og indeklimaet påvirkes af renheden i dine ventilationskanaler. Hvis filtrene og udsugningskanalerne er tilstoppede, ville detmedføre et forurenet arbejdsmiljø og dårligt indeklima. Emhætter er udover brandfare også et perfekt sted for skimmel og bakterier grundet den høje mængde fugt og varme fra madlavningen. For at undgå sygdom og skader på udsugning og ventilationsanlæg, kræver det regelmæssig vedligeholdelse.

 • Månedligt: Restauranter med åbent 24/7 og fastfood restauranter
 • Kvartalsvis: Store til mellemstore restauranter
 • Halvårligt: Pizzeriaer og caféer
 • Årligt: Sæson-restauranter

Skadedyr kræver en god rengøring hvilket vi gør hos BELFOR

Forskellige metoder og brug af ventilationsrens

BELFOR tilbydere flere forskellige metoder til rensning af ventilation, skakt og rør, herunder:

 • Afrensning ved brug af kompressor
 • Afrensning med hedvandsanlæg
 • Kemisk afrensning
 • Afrensning af skorsten
 • TV inspektion

Afrensning af affaldsskakte med hedvandsanlæg 

Fordele ved regelmæssig rensning:

 • Færre lugtgener
 • Glade beboere
 • Brandforebyggende
 • Længere holdbarhed

Hvornår skal affaldsskakte renses?

 • Hvis affaldsskakte ser beskidte ud, så er de højst sandsynligt beskidte
 • Hvis de ikke er renset mere end et år
 • Ved lugtgener i opgange og skralderum
 • Ved synlige bakterier, maddiker osv. 

Manglende rensning og vedligeholdelse af affaldsskakte og affaldsbeholdere kan med tiden føre til bakteriefyldte og tilstoppede skakte. Rensning er vigtigt for at fjerne bakterier og lugtgener fra skaktene. 

Hvis I vil undgå kraftige lugtgener og store ophobninger af bakterier i jeres affaldsskakte, skal de renses jævnligt. Vi tilbyder professionel rensning af høj kvalitet af affaldsskakte, affaldsbeholdere, opsamlingssteder, skraldespande mm.

Af hygiejnemæssige årsager anbefaler vi, at der foretages rensning af affaldsskakte minimum 1. gang om året. Ved rensning benytter vi vores hedvandsanlæg med op til 155 grader varmt vand og specielt rengøringsmiddel, som sikrer renhedsgraden af skakten.

 • Vi starter med en visuel inspektion af gummipakninger ved skakte for at sikre, at de er tætte, så vi forhindrer vandet i at komme ud, når vi renser.
 • Herefter monterer vi et specielt roterende hoved på højtrykslangen med varmt vand, som spuler kanal-væggene og renser fedtrester væk. Hvis skrald og rester sidder godt fast, bruger vi roterende koste til at fjerne madaffaldet. Dette gentages flere gange, til vi er sikre på, at skakten er helt ren.
 • Afsluttende udfører vi en lugtsanering af hver enkelt indgang til skakten, så lugtgenerne forsvinder - og der dufter friskt i længere tid.

Har du behov for et tilbud på ventilationsrens til en fair pris?

Har du behov for tilbud på afrensning af en skakt, rør eller ventilationssystem til en fair pris? Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 58 52 73 21. Ved akutsager kan du altid få fat i os på tlf. 70 44 47 87.