70 25 52 25 Døgnvagt

Vandskade, fugtskade og fugt på trægulve - vi affugter jeres trægulv professionelt

birgitte.rasmussen
Fri, 03/12/2021 - 04:29

Få-hjælp-til-vandskade-på-trægulve-ring-til-BELFOR

Vandskade på trægulve? Kontakt BELFOR akut døgnvagt

Vandskade og affugtning - BELFOR har mere end 20 års erfaring med udbedring af vandskader og affugtning. Gulvbelægninger af træ, som udsættes for vand- og fugtpåvirkninger medfører stor risiko for skader. Et vandskadet trægulv, hvor fugtpåvirkning har medført udvidelse af træet, kan forårsage, at gulvet “rejser sig”.

Ring på tlf. 70 44 47 87 og modtag et tilbud.

Vi gør skaden god igen..

 

"Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du og din familie hurtigst muligt kan komme tilbage i trygge rammer."

Heidi Lyngholm / Administrerende direktør - BELFOR Danmark

Anmeld skade

 

Efter vandskade på et trægulv kan man vælge at tørre det overskydende vand væk og foretage affugtning af gulvet, eller man kan vælge at udskifte gulvbelægningen. Erfaringer har vist, at der ved såvel bibeholdelse som udskiftning kan komme ujævnheder og spændinger i trægulve. Ujævnhederne og spændingerne kan komme flere uger efter udskiftningen af trægulvet grundet tilbageværende fugt i undergulvet. Også ved små vandpåvirkninger og efterfølgende affugtning af det bibeholdte trægulv er der eksempler på, at der kommer ujævnheder og spændinger i trægulvet.

Indtrængen af vand i bygninger i forbindelse med oversvømmelser, skybrud eller rørskader kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, hvor det er nødvendigt at foretage generelle infektionshygiejniske foranstaltninger. Det indtrængende vand kan være mikrobiologisk forurenet i form af kloakvand. Vi råder over affugtere, varmeblæsere og infrarøde strålevarmere samt fugtmåleudstyr, der betyder, at vi kan klare alle opgaver indenfor vand- og fugtskader.

Har du en akut vandskade og behov for hjælp?

Hos BELFOR har vi specialiseret os i alle former for skadesbegrænsende arbejde, herunder også vandskader. Det betyder, at du altid kan kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87. De sidder klar til at hjælpe og vejlede dig 24/7, 365 dage om året. Når du har behov for hjælp og akut assistance, sender vi vagter ud 24 timer i døgnet til vandskader. Herunder kan du læse om BELFOR's fremgangsmåde ved akut vandskade.

Læs om vores fremgangsmåde ved akut vandskade her

 • Vi hjælper med at begrænse skaden
 • Vi fjerner eventuelt vand
 • Vi sikrer, redder og hjemtager nødvendigt indbo (løsøre)
 • Vi desinficerer om nødvendigt
 • Vi opstiller affugtning om nødvendigt
 • Vi rengør og sørger for, at du fortsat kan være i dit hjem
 • Udarbejdelse og fremsendelse af akut fugtrapport næste hverdag

Vand og fugt kan hurtigt gøre stor skade på bygninger og indbo

Det er vigtigt, at du får standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp får du begrænset følgeskader og afkorter skadesforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.

BELFOR er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. Du bør undgå selv at håndtere oprydning efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden. 

BELFOR begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader. Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb. Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en løsning i nogle situationer. Bekæmpelse af vandskade er en tillidssag. BELFOR er professionel leverandør med fokus på langsigtede og sikre resultater. Vi er landsdækkende og udbyder alle former for skadeservice.

Vores skadeserviceteam håndterer af alle former for vandskader

Vores professionelle og erfarne medarbejdere håndterer følgende opgaver:

 • Vandskade i forbindelse med skybrud
 • Vandskade i forbindelse med brand
 • Opsamling af vand
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Opsætning af affugter
 • Fugtmålinger og fugtrapporter
 • Rengøring efter vandskade
 • Desinficering efter vandskade
 • Nedpakning og flytning af indbo
 • Rengøring af indbo

Skimmelsvamp kan skjule sig for øjet, men er en af de væsentligste og farligste følger af en vandskade.

Som boligejer eller bygningsadministrator er det vigtigt at agere med respekt for den lange række af følgeskader, der kan opleves efter en vandskade.
BELFOR vurdererer følgeindsatsen efter din vandskade, så du opnår den optimale indsats. Du kan altid kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87.

Læs også om hvordan vores skadeserviceteam kan hjælpe med:

Groups audience