70 25 52 25 Døgnvagt

Vandskade - oversvømmelse

birgitte.rasmussen
Thu, 03/11/2021 - 11:47
BELFOR har mere end 20 års erfaring med udbedring af vandskader og affugtning.

Vandskade i forbindelse med en oversvømmelse? Kontakt BELFOR akut døgnvagt

Vandskade og affugtning - BELFOR har mere end 20 års erfaring med udbedring af vandskader og affugtning.

Indtrængen af vand i bygninger i forbindelse med oversvømmelser, skybrud eller rørskader kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, hvor det er nødvendigt at foretage generelle infektionshygiejniske foranstaltninger. Det indtrængende vand kan være mikrobiologisk forurenet i form af kloakvand.

For at undgå denne form for skader, må man gennemgå sin kælder for svagheder. Hvor kan der opstå problemer og hvordan kan man forhindre - eller i det mindste begrænse - en eventuel skade.

 • Udtænk en strategi for sikring mod overfladevand i tilfælde af voldsom regn/skybrud.
  For eksempel: Hvordan sikres kældertrappen, kældervinduer eller lyskassen, hvis vandstanden omkring bygningen er 10-20 cm
 • Gennemgå kælderen med fokus på risiko: Hvor kan det gå galt, hvis uheldet er ude, og hvordan kan jeg begrænse skadens omfang?
  Lav en liste over mulige scenarier og løsninger, så vil du være langt bedre rustet i fremtiden
 • Gulvafløb i kældre bør altid sikres mod tilbageløb af vand fra kloakken
 

Har du oversvømmelse i din bygning eller bolig? Så følg fremgangsmåde nedenfor

Ved oversvømmelse i kælderen er det vigtigt at forsøge at standse skadens omfang.

Hvis du kan se, hvor vandet kommer ind i kælderen, så begræns skaden ved at stoppe vandindtrængningen. 

Undgå kontakt med kloakvand, der kan forårsage alvorlige og livstruende sygdomme, som f.eks. Weils syge, gulsot og leverbetændelse. Ring til BELFOR - eller ifør dig som minimum gummistøvler, regntøj og gummihandsker, så du undgår kontakt med kloakvandet. 

Du kan altid kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87.

Ring til BELFOR, der kontakter en VVS-installatør, som har døgnvagt - så utætheden kan stoppes og skaden begrænses hurtigst muligt.

Kontakt vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87.

Tag billeder af skaderne, og hvor vandet trænger ind i kælderen. Det vil være en god hjælp til senere i forhold til forsikringen.

Som lejer er det din indboforsikring, der dækker skader på indbo.
Som ejer er det din bygningsforsikring, der dækker skader på kælderen.

Forsikringsselskaberne vil ofte tage kontakt til et professionelt skadeservicefirma - BELFOR, der kommer ud for at besigtige skaden. Ved skybrud vil der være mange, der skal have hjælp af forsikringsselskaberne, så der kan gå langt tid, før de kommer ud. Aftal derfor med dit forsikringsselskab, om du selv kan påbegynde oprydningen, så skaden ikke breder sig.

 

BELFOR begrænser skaden 

 1. Pumper vandet væk
 2. Rengør overflader, så skimmel og svamp ikke breder sig
 3. Opsætter affugtere 

Du kan selvfjerne de ejendele, der kan reddes. Husk, at du ikke må kassere skadet indbo, før forsikringen har besigtiget skaderne

Forebyg skaden

Når den akutte skade er løst, bør du overveje, om der skal gøres en indsats for at forhindre eller blot minimere fremtidige oversvømmelser. Det er muligt at mindske risikoen betydeligt ved at vedligeholde ejendommen. 

Det er vigtigt at huske på, at det ikke altid er muligt at forhindre oversvømmelse i kælderen. Derfor bør man altid indrette sin kælder, så risikoen for skader minimeres. Vi råder over affugtere, varmeblæsere og infrarøde strålevarmere samt fugtmåleudstyr, der betyder, at vi kan klare alle opgaver indenfor vand- og fugtskader.

Har du en akut vandskade og behov for hjælp?

Hos BELFOR har vi specialiseret os i alle former for skadesbegrænsende arbejde, herunder også vandskader. Det betyder, at du altid kan kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87. De sidder klar til at hjælpe og vejlede dig 24/7, 365 dage om året. Når du har behov for hjælp og akut assistance, sender vi vagter ud 24 timer i døgnet til vandskader. 

 • Vi hjælper med at begrænse skaden
 • Vi fjerner eventuelt vand
 • Vi sikrer, redder og hjemtager nødvendigt indbo (løsøre)
 • Vi desinficerer om nødvendigt
 • Vi opstiller affugtning om nødvendigt
 • Vi rengør og sørger for, at du fortsat kan være i dit hjem
 • Udarbejdelse og fremsendelse af akut fugtrapport næste hverdag

Det er vigtigt, at du får standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp får du begrænset følgeskader og afkorter skadesforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.

BELFOR er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. 

Du bør undgå selv at håndtere oprydning efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden. 

BELFOR begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader. Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb. Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en løsning i nogle situationer.

Bekæmpelse af vandskade er en tillidssag. BELFOR er professionel leverandør med fokus på langsigtede og sikre resultater. Vi er landsdækkende og udbyder alle former for skadeservice. 

Vores professionelle og erfarne medarbejdere håndterer følgende opgaver:

 • Vandskade i forbindelse med skybrud
 • Vandskade i forbindelse med brand
 • Opsamling af vand
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Opsætning af affugter
 • Fugtmålinger og fugtrapporter
 • Rengøring efter vandskade
 • Desinficering efter vandskade
 • Nedpakning og flytning af indbo
 • Rengøring af indbo
 

Skimmelsvamp kan skjule sig for øjet, men er en af de væsentligste og farligste følger af en vandskade.

Som boligejer eller bygningsadministrator er det vigtigt at agere med respekt for den lange række af følgeskader, der kan opleves efter en vandskade. BELFOR vurdererer følgeindsatsen efter din vandskade, så du opnår den optimale indsats. Du kan altid kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87.

Læs også om hvordan vores skadeserviceteam kan hjælpe med:

Groups audience