70 25 52 25 Døgnvagt

Vandskade - vand i kælder, loft mm. - vi står for rengøring og affugtning

birgitte.rasmussen
Fri, 03/12/2021 - 03:39

Belfor hjælper dig med vandskade i kælderen

Vandskade i kælderen eller på  loftet? Kontakt BELFOR akut døgnvagt

Vandskade og affugtning - BELFOR har mere end 20 års erfaring med udbedring af en vandskade og affugtning i kælder, på dit loft eller hvor end du har behov for det. De fleste tænker på vandskader, når man taler om skader i kælderen. Vand og fugt er de hyppigste årsager til skader, men det er ikke kun pludselige skader som f.eks. skybrud, der giver vandskader. Det er vigtigt at være opmærksom på tegn på snigende skader. Kontakt vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87.
 

"Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du og din familie hurtigst muligt kan komme tilbage i trygge rammer."

Heidi Lyngholm / Administrerende direktør - BELFOR Danmark

Anmeld skade


Det er ikke altid muligt at undgå oversvømmelse i kældre - men man kan komme langt ved at begrænse omfanget af skaderne. Hvis kælderen bliver oversvømmet, er det vigtigt at rydde op, så skaden ikke forværres og udvikler yderligere sig til fugt- og svampeskader. Vi råder over affugtere, varmeblæsere og infrarøde strålevarmere samt fugtmåleudstyr, der betyder, at vi kan klare alle opgaver indenfor vand- og fugtskader.

Pludseligt opståede skader kan være oversvømmelse i kælderen på grund af brud på installationer, overløb fra kloakker eller indtrængende vand fra det omgivende terræn. For at undgå denne form for skader, må man gennemgå sin kælder for svagheder. Hvor kan der opstå problemer og hvordan kan man forhindre - eller i det mindste begrænse - en eventuel skade.

 • Udtænk en strategi for sikring mod overfladevand i tilfælde af voldsom regn/skybrud.
  For eksempel: Hvordan sikres kældertrappen, kældervinduer eller lyskassen, hvis vandstanden omkring bygningen er 10-20 cm
 • Gennemgå kælderen med fokus på risiko: Hvor kan det gå galt, hvis uheldet er ude, og hvordan kan jeg begrænse skadens omfang?
  Lav en liste over mulige scenarier og løsninger, så vil du være langt bedre rustet i fremtiden
 • Gulvafløb i kældre bør altid sikres mod tilbageløb af vand fra kloakken

"Man kan altid regne med BELFOR, som har døgnåbent på telefonen hele året rundt. Det giver os tryghed i hverdagen, hvis uheldet er ude. Vi benytter BELFOR på alle vores restauranter i Danmark til både skader, nedrivning, blotlægninger og affugtning efter vandskader. Vi har også haft god gavn af deres flytteafdeling samt muligheden for opbevaring i velegnede lagerlokaler. BELFOR rykker hurtigt ud, og det er dygtige og kompetente folk, der håndterer opgaverne. Det tiltaler os meget, at vi har en fast kontaktperson, hvilket nok er rygraden i firmaet, da vi ikke skal tale med mange forskellige. Én opringning og sagen bliver håndteret - og vi skal ikke bekymre os mere over det. Vi kan varmt anbefale BELFOR og deres akut døgnvagt."

Onur Isbilen / Indehaver - Restaurant CAPA/Scandic Palace Hotel - Restaurant La Viva

Har du en akut vandskade og behov for hjælp?

Hos BELFOR har vi specialiseret os i alle former for skadesbegrænsende arbejde, herunder også vandskader. Det betyder, at du altid kan kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87. De sidder klar til at hjælpe og vejlede dig 24/7, 365 dage om året. Når du har behov for hjælp og akut assistance, sender vi vagter ud 24 timer i døgnet til vandskader. Herunder kan du læse om BELFOR's fremgangsmåde ved akut vandskade.

Læs om vores fremgangsmåde ved akut vandskade i kælder og på loft

 • Vi hjælper med at begrænse skaden
 • Vi fjerner eventuelt vand
 • Vi sikrer, redder og hjemtager nødvendigt indbo (løsøre)
 • Vi desinficerer om nødvendigt
 • Vi opstiller affugtning om nødvendigt
 • Vi rengør og sørger for, at du fortsat kan være i dit hjem
 • Udarbejdelse og fremsendelse af akut fugtrapport næste hverdag

Vand og fugt kan hurtigt gøre stor skade på bygninger i kælderen på loftet og ifm. indbo

Det er vigtigt, at du får standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp får du begrænset følgeskader og afkorter skadesforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.

BELFOR er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. Du bør undgå selv at håndtere oprydning efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden. 

BELFOR begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader. Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb. Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en løsning i nogle situationer. Bekæmpelse af vandskade er en tillidssag. BELFOR er professionel leverandør med fokus på langsigtede og sikre resultater. Vi er landsdækkende og udbyder alle former for skadeservice.

Vores professionelle og erfarne medarbejdere håndterer følgende opgaver i relation til vandskader:

 • Vandskade i forbindelse med skybrud
 • Vandskade i forbindelse med brand
 • Opsamling af vand
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Opsætning af affugter
 • Fugtmålinger og fugtrapporter
 • Rengøring efter vandskade
 • Desinficering efter vandskade i kælder og på loft
 • Nedpakning og flytning af indbo
 • Rengøring af indbo

Skimmelsvamp kan skjule sig for øjet, men er en af de væsentligste og farligste følger af en vandskade.

Som boligejer eller bygningsadministrator er det vigtigt at agere med respekt for den lange række af følgeskader, der kan opleves efter en vandskade.
BELFOR vurdererer følgeindsatsen efter din vandskade, så du opnår den optimale indsats. Du kan altid kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87.

Læs også om hvordan vores skadeserviceteam kan hjælpe med:

Vi ser frem til at modtage dit opkald på tlf. 70 44 47 87 og hjælpe dig godt videre.

 

Groups audience