70 15 38 00 Døgnvagt
håndtering af vandskader

Mere end 20 års erfaring med håndtering af vandskader

Er du ramt af vandskade, oversvømmelse eller fugtskade, og har du behov for akut hjælp? Vi kender til den situation, du står i, og er klar til at hjælpe dig. I BELFOR Danmark sørger vi for fjernelse af vand, affugtning, fugtmålinger og udarbejdelse af fugtrapport, når du har brug for det.

Kontakt vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 25 52 25, hvor vores dygtige medarbejdere sidder klar til at vejlede dig og sende hjælp i din retning.

"Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du og din familie hurtigst muligt kan komme tilbage i trygge rammer."

Martin Ejlersen / Administrerende direktør - BELFOR Danmark

Anmeld skade

Har du en akut vandskade og behov for professionel hjælp?
Hos BELFOR har vi specialiseret os i alle former for skadesbegrænsende arbejde, herunder vandskader. Når du har behov for hjælp og akut assistance, er vores vagter klar til at hjælpe dig på alle tider af døgnet. Vi hjælper med skadebegrænsende arbejde efter vandskader i hele landet.

Fremgangsmåde ved akut vandskade:

 • Hjælper med at begrænse skaden
 • Fjerner eventuelt vand
 • Sikrer, redder og hjemtager nødvendigt indbo (løsøre)
 • Desinficerer om nødvendigt
 • Opstiller affugtning om nødvendigt
 • Rengør og sørger for, at du fortsat kan være i dit hjem
 • Udarbejder og fremsender akut fugtrapport næste hverdag

"Man kan altid regne med BELFOR, som har døgnåbent på telefonen hele året rundt. Det giver os tryghed i hverdagen, hvis uheldet er ude. Vi benytter BELFOR på alle vores restauranter i Danmark til både skader, nedrivning, blotlægninger og affugtning efter vandskader. Vi har også haft god gavn af deres flytteafdeling samt muligheden for opbevaring i velegnede lagerlokaler. BELFOR rykker hurtigt ud, og det er dygtige og kompetente folk, der håndterer opgaverne. Det tiltaler os meget, at vi har en fast kontaktperson, hvilket nok er rygraden i firmaet, da vi ikke skal tale med mange forskellige. Én opringning og sagen bliver håndteret - og vi skal ikke bekymre os mere over det. Vi kan varmt anbefale BELFOR og deres akut døgnvagt."

Onur Isbilen / Indehaver - Restaurant CAPA/Scandic Palace Hotel - Restaurant La Viva

 

Vores medarbejdere er altid klar til at løbe stærkt, når du har været udsat for en vandskade

Vi er eksperter på vores område

Med mere end 20 års erfaring ved vi, at der aldrig er to skader, som er ens. Derfor kræver det naturligvis de nødvendige ressourcer og ekspertise, når vi skal afhjælpe efter en skade. Vores fugtteknikere og skimmelkonsulenter er uddannede til at håndtere forskellige typer skader inden for deres specielle fagområde. På den måde kan vi altid tilbyde vores kunder den nyeste ekspertise på området.

Vi har kompetencer indenfor:

 • Skimmelskader

 • Vand- & fugtskader

 • Håndtering af oversvømmelser & skybrud

 

Ved en akut vandskade eller fugtskade vil vi altid kunne hjælpe med:

 • Opsugning af vand ifm. en vandskade

 • Fugtmålinger

 • Effektiv affugtning og udtørring efter en vandskade

 • Sikring af dit indbo (løsøre)

 • Akut rengøring

 • Desinficering

 • Skimmelsanering

 • Affaldshåndtering

 • Lugtsanering

 • Kontakt til dit forsikringsselskab (dokumentation, fugtrapport osv.)

Opfølgende skadeshåndtering ved vandskader:

 • Besøg af fugttekniker og evt. skimmelkonsulent
 • Fugtmålinger og kontroller
 • Eventuelle skimmelmålinger
 • Udarbejdelse af fugtrapport
 • Opfølgende rapportering og kontakt med dit forsikringsselskab
 • Rådgivning i forbindelse med renovering og sanering
 • Rapportering med beskrivelse af omfang og type
 • Kvalitetssikring

Læs mere om håndtering af skimmelsager.

Hvad er forskellen på vandskade og fugtskade?

En vandskade er en stor mængde vand, som er kommet uden varsel. Det kan f.eks. skyldes et sommerskybrud eller en oversvømmelse. En anden ubehagelig form for vandskade er, når der kommer beskidt kloakvand op gennem afløbet i kælderen som følge af kraftige regnskyl. Det er yderst ubehageligt, og der vil i en længere periode være en høj luftfugtighed, og der vil lugte dårligt.

 

Definition på en vandskade

En vandskade opstår over et kort tidsrum, modsat en fugtskade, som f.eks. opstår, fordi der bliver presset vand ind fra det omkringliggende område. Alle kunne godt tænke sig en vandfri kælder – eller i hvert fald en komplet forebyggelse af vandskader. Dette er svært, da der kan være mange årsager til, at der er vand i din kælder. Det bedste, du kan gøre som boligejer, er at gøre din kælder klar til perioder med stor risiko for skybrud. En generel forebyggelse vil i mange tilfælde kunne redde meget inventar.

Kilde: Bolius.dk

 

Sådan håndteres akut vandskade

Når skaden først er sket, er det vigtigt, at man med det samme håndterer skaden rigtigt for at mindske følgeskader. Der skal med det samme igangsættes udtørrende foranstaltninger, hvis en bygning har været udsat for vandskade. Det betyder, at du kan reducere direkte skader og følgeskader - som f.eks. fugt, skimmelvækst, korrosion og angreb af trænedbrydende svampe. Hurtig udbedring af vandskader kan spare dig penge i sidste ende. Alle møbler og tæpper, og alle ødelagte bygningsdele som f.eks. gulve, lette vægge, isolering mm. fjernes og herefter foretages effektiv affugtning. Lige meget hvor stor skaden er, er risikoen for skimmelsvamp mindre, når affugtning opstartes med det samme.

Vi udfører hjælp ved akut vandskade i alle de følgende byer

 

Konsekvensen af vandskader

Man skal være opmærksom på, om der er strømmet vand under gulve og i hulrum ifm. en vandskade. Der kan være isolering, som holder fugten i hulrummene, som desværre på kort tid kan medføre angreb af skimmelsvamp. Derfor skal en vandskade altid ordnes hurtigt.

Større skader kan medføre oprydning, nedrivning af ødelagte bygningsdele, desinficering samt forebyggelse og afrensning af skimmelsvamp. Ved større vandskader kan det blive nødvendigt med genhusning. Dette kan skyldes omfattende arbejde eller sundhedsrisiko i boligen, da der kan forekomme bakterier fra kloakvand eller skimmelsvamp.

Hvis vandskaden er så alvorlig, at du ikke kan bo i dit hus, kan BELFOR Danmark hjælpe med følgende:

 • Opsætning af beboelsesvogn ved større vandskade
 • Akut rengøring og tilbagelevering af jeres indbo (tøj, legetøj osv.) indenfor 24 timer
 • Sikring af teknik og data. Vi kan hurtigt trække data ud af f.eks. telefoner og computere, så I ikke kommer til at mangle jeres informationer, samt sikre mod datatab.

 

Hvordan opstår en vandskade?

En vandskade rammer typisk uventet, uden du selv er herre over det. Skaderne kan variere – de kan både være små, men kan også være alvorlige og blive en stor økonomisk udgift. Der kan være flere forskellige årsager til, at en vandskade opstår. Nogle kan du selv være skyld i, mens andre sker, uden at du kunne have gjort en forskel.

De typiske årsager er store mængder regn i form af skybrud, som kan forårsage oversvømmelse i din bolig – typisk i kælderen. Derudover er rørbrud eller slukningsvand efter brand hyppige årsager til, at der opstår vandskader. Hvis dit afløb er stoppet, kan det også danne grundlag for, at der opstår en vandskade i dit hjem. Sørg derfor for jævnligt at rense dit afløb for skidt, som har sat sig fast. De opstår altså ofte, uden at du hverken kan forudse, forebygge eller kontrollere dem.

 

 BELFOR hjælper ved alle slags vandskader, herunder oversvømmelse

 Hvor lang tid tager det at affugte efter vandskade?

Hvor lang tid, det tager at affugte efter en vandskade, afhænger af omfanget af skaden. Affugtning efter en vandskade er en opgave for professionelle affugtere. Derfor beder vi dig om at kontakte os, så vi kan få styr på affugtningen og vurdere omfanget af skaden. Vi står altid klar til at hjælpe dig med professionel affugtning.

 

Hvorfor er det vigtigt at reagere på en vandskade?

Uanset hvordan vandskaden er opstået, kan den gøre stor skade på både din bolig, men også de ting, du har i hjemmet (løsøre). Det kan derfor ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at du handler hurtigt, så snart du opdager en vandskade i dit hjem – hvad enten der er tale om en mindre eller en større skade. Hvis du ikke gør noget ved vandskaden i tide, risikerer du, at den udvikler sig til skimmelsvamp, hvilket kan være sundhedsskadeligt for alle familiens medlemmer. Derudover kan skimmelsvamp forårsage alvorlige skader på de udsatte ting i hjemmet.

Der er to ting, du skal gøre, hvis du har fået en vandskade i dit hjem. Det vigtigste er at lokalisere kilden, som er årsag til skaden. Det kan eksempelvis være et rør, som er sprunget. Når du har lokaliseret kilden til skaden, skal du fjerne vandet fra det skadede område for at begrænse skadens omfang. Herefter skal der foretages affugtning, da en vandskade typisk efterlader meget fugt, som ikke altid forsvinder af sig selv. Korrekt affugtning er væsentligt efter en vandskade, for hvis ikke al fugten fjernes, risikerer du, at skadens omfang bliver meget større end først forventet. BELFOR Danmark råder over mange forskellige affugtere, som alle fjerner fugt efter en skade. Vores skadeservicemedarbejdere er alle trænet i brug af alle typer affugtere.

 

Hvordan dækker min forsikring ved vandskader?

Din indbo- og husforsikring dækker kun vandskader, hvis det er et voldsomt skybrud, der er årsagen til, at dit afløbssystem ikke kan lede vandet væk. Et "voldsomt skybrud" defineres som; "når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen". Om der er tale om et voldsomt skybrud, er en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Et voldsomt skybrud kræver som regel 40-50 mm vand på et døgn, eller omkring 1 mm i minuttet. Forsikringen dækker altså ikke, hvis vandet i kælderen skyldes for små kloakledninger på din grund, så vandet presses tilbage og op i din kælder.

Forsikringen dækker heller ikke oversvømmelser fra sø eller åer, som er løbet over deres bredder, medmindre der umiddelbart inden netop har været et voldsomt skybrud. Hvis vandet skyldes en storm, hvor vand fra hav eller fjord har givet anledning til oversvømmelser, kan der i visse tilfælde være mulighed for at få erstatning fra Stormrådets stormflodspulje. I hvert enkelt tilfælde vil en taksator fra dit forsikringsselskab komme ud og besigtige skaden og vurdere, om du er berettiget til erstatning. Hvis skaden bliver anerkendt, skal du kunne dokumentere de ting, som er blevet ødelagt – f.eks. i form af kvitteringer eller med fotos. Hvis ikke du kan dokumentere dit indbo, kan du risikere at miste en eventuel erstatning eller blot få et skønnet beløb, som mange gange er væsentligt mindre end den egentlige værdi.

 

Hvad skal du gøre, hvis du opdager vand i kælderen?

Uanset hvilken årsag der er til, at din kælder er fyldt med vand, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt:

 • Du skal hurtigst muligt forsøge at begrænse omfanget af skaden, og dernæst danne dig et overblik over, hvor vandet kommer fra.
 • Derefter er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab, som vil kunne hjælpe dig videre. I tilfælde af en alvorlig vandskade kan forsikringsselskabet sørge for hurtig indsats for at bekæmpe vandskadens omfang. I visse situationer, som f.eks. ved større skybrud, kan det være svært at få hjælp hurtigt nok.
 • Vand har desværre den ulempe, at det kan komme ind stort set alle vegne. Tjek derfor, om der er materialer eller inventar, som har suget vand til sig. Er det tilfældet, skal det fjernes, så der ikke opstår permanent vandskade.
 • Du må ikke smide de beskadigede genstande fra kælderen væk, men skal blot sørge for at fjerne dem. Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og han skal kunne se de beskadigede ting.
 • Når du flytter fugtige ting fra kælderen, så vær opmærksom på, om der er kommet skimmelsvamp på dem, så du ikke flytter svampen med rundt i huset.
 • Det er altid en god idé at tage billeder af en vandskade til forsikringsselskabet. Det kan gøre din sag nemmere.

 

Hvornår kan der komme vand i kælderen?

Vand har en meget ubehagelig evne til at komme ind alle steder, hvor der er de mindste huller eller revner. Der kan være flere årsager til, at der kommer vand i kælderen:

 • Ved deciderede oversvømmelser kommer der så meget vand, at udsatte huse, især ved kysterne, bliver oversvømmet. I disse tilfælde kommer vandet ind ad lavtliggende udluftningsriste, lysskakter eller andet.
 • I perioder med meget nedbør kan de lokale kloaknet blive overbelastet, så de ikke kan følge med. I sådanne situationer kan vandet i kloakken blive presset tilbage og op i kælderen.
 • Der kan være tale om underdimensionerede kloakrør, som ikke kan lede spildevandet hurtigt nok væk fra grunden.
 • Hvis grundvandsspejlet står lige under gulvet, kan vandet i perioder med megen regn blive presset op gennem revner og huller i kældergulvet.
 • Vand i kælderen kan skyldes byggetekniske problemer, der gør din kælder sårbar i perioder med meget regn. Huset kan f.eks. mangle omfangsdræn eller drænlag i kælderen.

 

Hvordan får du vandet ud af kælderen igen efter en vandskade?

Det er meget vigtigt, at du hurtigst muligt får suget vandet op af kælderen. Alt efter hvor stort omfanget af skaden er, kan du enten selv suge vandet op med en vandstøvsuger, som du kan leje i større byggemarkeder, eller du kan kontakte et professionelt firma, som har forstand på affugtning og udtørring. Efter tømningen skal der sættes affugtere op. De skal stå i kælderen fra en uge til flere måneder, alt efter hvor fugtigt der er. Affugteren kan indstilles til at stoppe ved en bestemt luftfugtighed i rummet. Da affugtningsprocessen kræver erfaring og særligt håndelag, kan det anbefales at få professionel hjælp. Undervejs bør du desuden sørge for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud.

 

Hvad med den fugt, der er trængt ind i gulve og vægge ved vandskade?

Grunden til, at det er vigtigt at handle hurtigt ved en vandskade, er, at der overraskende hurtigt kan dannes skimmelsvamp – det tager kun en uge til 14 dage. Hvis der kommer skimmelsvamp, er det desværre ikke nok blot at udtørre kælderen og væggene. Uanset om skimmelsvampen i en konstruktion er fugtig og aktiv eller tør, kan den genere og formere sig. I den tid, hvor kælderkonstruktionen er fugtig, er der altså risiko for angreb af skimmelsvamp. Skimmelsvamp skal tages meget alvorligt, da det i værste tilfælde kan gøre en bolig ubeboelig og medføre ubehagelige følgesygdomme for beboerne. Hvis du har haft en vandskade gennem lang tid, kan det være en god idé at få en rådgiver til at undersøge, om der er skimmelsvamp eller andet svampeangreb i kælderen.

 

Kontakt BELFORS døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 25 52 25, og få hjælp til jeres vandskade nu.