70 25 52 25 Døgnvagt

Vandskade og affugtning - Vi har mere end 20 års erfaring med udbedring af vandskader og affugtning

Er du ramt af akut vandskade, oversvømmelse eller fugtskade og har behov for akut hjælp? BELFOR Danmark hjælper med akut affugtning, fjerner vand, udarbejder fugtrapport og foretager fugtmålinger 24 timer i døgnet. Modtag et tilbud på at få foretaget professionel udtørring efter en vandskade.

Kontakt vores døgnbemandede vagtcentral for at høre mere på tlf. 70 25 52 25 og få hjælp til jeres vandskade nu.
Vi gør skaden god igen...

"Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du og din familie hurtigst muligt kan komme tilbage i trygge rammer."

Heidi Lyngholm / Administrerende direktør - BELFOR Danmark

Anmeld skade

Har du en akut vandskade og behov for tørring via professionel affugtning?

Hos BELFOR har vi specialiseret os i alle former for skadesbegrænsende arbejde, herunder også vandskader. Det betyder, at du altid kan kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 25 52 25. De sidder klar til at hjælpe og vejlede dig 24/7, 365 dage om året. Når du har behov for hjælp og akut assistance, sender BELFORS Team for Vandskade deres vagter ud 24 timer i døgnet. Vi hjælper alle i Danmark med vandskader, skadeservice og andre typer af skader.

Fremgangsmåde ved akut vandskade - Vi

 • hjælper med at begrænse skaden
 • fjerner eventuelt vand
 • sikrer, redder og hjemtager nødvendigt indbo (løsøre)
 • desinficerer om nødvendigt
 • opstiller affugtning om nødvendigt
 • rengør og sørger for, at du fortsat kan være i dit hjem
 • udarbejder og fremsender akut fugtrapport næste hverdag

Vi gør skaden god igen...

"Man kan altid regne med BELFOR, som har døgnåbent på telefonen hele året rundt. Det giver os tryghed i hverdagen, hvis uheldet er ude. Vi benytter BELFOR på alle vores restauranter i Danmark til både skader, nedrivning, blotlægninger og affugtning efter vandskader. Vi har også haft god gavn af deres flytteafdeling samt muligheden for opbevaring i velegnede lagerlokaler. BELFOR rykker hurtigt ud, og det er dygtige og kompetente folk, der håndterer opgaverne. Det tiltaler os meget, at vi har en fast kontaktperson, hvilket nok er rygraden i firmaet, da vi ikke skal tale med mange forskellige. Én opringning og sagen bliver håndteret - og vi skal ikke bekymre os mere over det. Vi kan varmt anbefale BELFOR og deres akut døgnvagt."

Onur Isbilen / Indehaver - Restaurant CAPA/Scandic Palace Hotel - Restaurant La Viva

vandskader-og-andre-typer-af-skader-hjaelper-vi-med-vores-team-af-dansk-skadeservice

Eksperter på vores felt ifm. vandskade og skadeservice

Med mere end 20 års erfaring ved vi, at ikke to skader er ens og derfor kræver kompetente ressourcer og eksperter. Vores fugtteknikere og skimmelkonsulenter er uddannet til at håndtere forskellige typer skader inden for deres specielle fagområde, som de er særligt dygtige til. På den måde kan vi altid bistå vores kunder med mest mulig ekspertise og kompetence. Vi har kompetencer indenfor:

 • Skimmelskader
 • Vand- & fugtskader
 • Håndtering af oversvømmelser & skybrud

Hvis du vil læse mere om vores håndtering af oversvømmelse og skybrud, kan du gøre det her. Vores team til skadeservice er klar til at rykke ud og servicere jer og hjælpe med jeres vandskade.
Brug for hjælp til akut vandskade, udtørring & affugtning? Ring på 70 25 52 25

Ved en akut vandskade eller fugtskade vil vi altid kunne hjælpe med:

 • Opsugning af vand ifm. en vandskade
 • Fugtmålinger
 • Effektiv affugtning og udtørring efter en vandskade
 • Sikring af dit indbo (løsøre)
 • Akut rengøring
 • Desinficering
 • Skimmelsanering
 • Affaldshåndtering
 • Lugtsanering
 • Kontakt til dit forsikringsselskab (dokumentation, fugtrapport osv.)

Opfølgende skadeshåndtering ved vandskader:

Besøg af fugttekniker og evt. skimmelkonsulent

 • Fugtmålinger og kontroller
 • Eventuelle skimmelmålinger
 • Udarbejdelse af fugtrapport
 • Opfølgende rapportering og kontakt med dit forsikringsselskab
 • Rådgivning i forbindelse med renovering og sanering
 • Rapportering med beskrivelse af omfang og type
 • Kvalitetssikring

Hvis du vil læse mere om håndtering af skimmelsager, kan du gøre det her hos Belfor. Ved akut vandskade, kontakt os da via e-mail eller telefon.

Vandskade i lejebolig og på trægulv afhjælper vi, samt kontakter jeres forsikring

Korrekt håndtering af akut vandskade

Når skaden først er sket, er det vigtigt, at skaden med det samme håndteres rigtigt for at mindske følgeskader. Der skal med det samme igangsættes udtørrende foranstaltninger, hvis en bygning har været udsat for vandskade. Udtørrende foranstaltninger betyder, at du kan reducere direkte skader og følgeskader - som fx fugt, skimmelvækst, korrosion og angreb af trænedbrydende svampe. Hurtig udbedring af vandskader kan spare dig mange penge. Ved en vandskade fjernes alle møbler og tæpper og alle ødelagte bygningsdele som fx gulve, lette vægge, isolering mm. Herefter foretages effektiv affugtning af de blivende bygningsdele. Lige meget hvor stor skaden er, er risikoen for skimmelsvamp mindre, når affugtning opstartes med det samme. 

Mindre skader

Man skal være opmærksom på om der er strømmet vand under gulve og i hulrum ifm. en vandskade. Der kan være isolering, som holder fugten i hulrummene, som desværre på kort tid kan medføre angreb af skimmelsvamp. Derfor skal en vandskade altid ordnes hurtigt.

Større skader

Større skader kan medføre oprydning, nedrivning af ødelagte bygningsdele, desinficering samt forebyggelse og afrensning af skimmelsvamp. Ved større vandskader kan det blive nødvendigt med genhusning. Dette kan skyldes omfattende arbejde eller sundhedsrisiko i boligen, da der kan forekomme bakterier fra kloakvand eller skimmelsvamp. Hvis vandskaden er så alvorlig, at du ikke kan bo i dit hus, kan BELFOR Danmark hjælpe med genhusning:

 • Opsætning af beboelsesvogn ved en stor vandskade
 • Akut rengøring og tilbagelevering af jeres indbo (tøj, legetøj osv.) indenfor 24 timer
 • Sikring af teknik og data. Vi kan hurtigt trække data ud af fx telefoner og computere, så I ikke kommer til at mangle jeres informationer, samt sikre mod datatab ifm. vandskade.

Slip bekymringerne - Få hjælp til anmeldelse, udtørring og forsikring ifm. en vandskade

BELFORS Team for Vandskade forstår, at det kan være uoverskueligt at blive ramt af en vandskade i sit eget hjem, hvor man ellers bør kunne koble fra, slappe af og være sig selv. Derfor er det vigtigt for os at aflaste dig i størst mulige omfang, så den vandskade, du har fået, påvirker dig og din families hverdag mindst muligt. Da vi samarbejder med en lang række danske forsikringsselskaber, vil vi kunne anmelde vandskaden hos vores samarbejdspartnere. Så slipper du for at bekymre dig om forsikring og vandskader. 

Jeres hverdag i centrum - glem alt om en vandskade med BELFOR

Vi stræber efter, at du og din familie får de bedste betingelser for at kunne fortsætte jeres hverdag så ugeneret som muligt. Vi kan fx hjælpe med:

 • Akut genhusning ved behov
 • Opsættelse af beboelsesvogn
 • Akut rengøring og tilbagelevering af jeres indbo (tøj, legetøj osv.) indenfor 24 timer
 • Sikring af teknik og data. Vi kan hurtigt trække data ud af fx telefoner og computere, så I ikke kommer til at mangle jeres informationer.

Affugter klar til at afhjælpe jeres vandskade i boligforeningen eller lejeboligen

Hvordan opstår en vandskade?

En vandskade rammer typisk uventet, uden du selv er herre over skaden. Skaderne kan variere – de kan både være små, men kan også være alvorlige og blive en stor økonomisk udgift. Netop derfor er en vandskade noget, som, de færreste ønsker, skal opstå i hjemmet. Der kan være flere forskellige årsager til, at en vandskade opstår. Nogle kan du selv være skyld i, mens andre sker, uden at du kunne have gjort en forskel. 

De typiske årsager til vandskader er store mængder regn i form af skybrud, som kan forårsage oversvømmelse i din bolig, typisk i kælderen, hvilket betragtes som en vandskade. Derudover er rørbrud eller slukningsvand typiske grunde til, at der opstår en vandskade. Hvis dit afløb er stoppet, kan det også danne grundlag for, at der opstår en vandskade i dit hjem. Sørg derfor for jævnligt at rense dit afløb for skidt, som har sat sig fast. Vandskader opstår altså ofte, uden at du hverken kan forudse, forebygge eller kontrollere dem. 

Hvor lang tid tager det at affugte efter vandskade?

Hvor lang tid det taget at affugte efter en vandskade, afhænger af, hvor stort omfanget er af din vandskade. Vi beder dig derfor om at kontakte os, så kan vi bedre vurdere omfanget af den pågældende vandskade.

Affugtning efter vandskade

Affugtning efter en vandskade er en opgave for professionelle affugtere. Derfor beder vi dig om at kontakte os, så vi kan få styr på affugtningen efter du har udsat for en vandskade. Vi ser frem til at hjælpe dig af med din vandskade via professionel affugtning.
Ring til BELFOR på tlf. 70 25 52 25, og lad os hjælpe dig med at få styr på vandskaden.

Hvorfor er det vigtigt at reagere på en vandskade?

Uanset hvordan vandskaden er opstået, kan den gøre stor skade på både din bolig, men også de ting, du har i hjemmet (løsøre). Det er derfor vigtigt, at du sørger for at handle hurtigt og korrekt, når du opdager en vandskade. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at du handler hurtigt, så snart du opdager en vandskade i dit hjem - hvad enten der er tale om en mindre eller en større skade. Hvis du ikke gør noget ved vandskaden i tide, risikerer du, at den udvikler sig til skimmelsvamp, hvilket kan være sundhedsskadeligt for alle familiens medlemmer. Derudover kan skimmelsvamp forårsage alvorlige skader på de udsatte ting i hjemmet.

Der er to ting, du skal gøre, hvis du har fået en vandskade i dit hjem. Det vigtigste er at lokalisere kilden, som er årsag til skaden. Det kan eksempelvis være et rør, som er sprunget. Når du har lokaliseret kilden til skaden, skal du fjerne vandet fra det skadede område for at begrænse vandskadens omfang. Herefter skal der foretages affugtning, da en vandskade typisk efterlader meget fugt, som ikke altid forsvinder af sig selv. Korrekt affugtning er væsentligt efter en vandskade. Hvis ikke alt fugten fjernes, risikerer du, at vandskadens omfang bliver meget større end først forventet. BELFOR Danmark råder over mange forskellige affugtere, som alle fjerner fugt efter skaden. Vores skadeservicemedarbejdere er alle trænet i brug af alle typer affugtere.

Hvad er forskellen på vandskade og fugtskade?

En vandskade er en stor mængde vand, som er kommet uden varsel, og som gør, at dele af din kælder står under vand. Det kan f.eks. skyldes et sommerskybrud eller en oversvømmelse. En anden ubehagelig form for vandskade er, når der kommer beskidt kloakvand op gennem afløbet i kælderen som følge af kraftige regnskyl. Det er yderst ubehageligt, og der vil i en længere periode være en høj luftfugtighed, og der vil lugte dårligt.

Vandskade definition

En vandskade opstår over et kort tidsrum modsat en fugtskade, som f.eks. opstår, fordi der bliver presset vand ind fra det omkringliggende område. En vandskade på dit hus kan gå hen og blive dyr. Mange boligejere vil sikkert ønske sig en vandfri kælder eller i hvert fald en komplet forebyggelse af vandskader. Dette er svært, da der kan være mange årsager til, at der er vand i din kælder. Det bedste, du kan gøre som boligejer, er at gøre din kælder klar til perioder med stor risiko for skybrud. En generel forebyggelse vil i mange tilfælde kunne redde meget inventar.

Kilde: Bolius.dk

Hvad skal du gøre, hvis du opdager vand i kælderen?

 • Uanset hvilken årsag der er til, at din kælder er fyldt med vand, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt:
 • Du skal hurtigst muligt forsøge at begrænse omfanget ift. vandskade og dernæst danne dig et overblik over, hvor vandet kommer fra.
 • Derefter er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab, som vil kunne hjælpe dig videre. I tilfælde af en alvorlig vandskade kan forsikringsselskabet sørge for hurtig indsats for at bekæmpe vandskadens omfang. I visse situationer som f.eks. ved større skybrud kan det være svært at få hjælp hurtigt nok.
 • Vand har desværre den ulempe, at det kan komme ind stort set alle vegne. Tjek derfor, om der er materialer eller inventar, som har suget vand til sig. Er det tilfældet, skal det fjernes, så der ikke opstår permanent vandskade.
 • Du må ikke smide de beskadigede genstande fra kælderen væk, men skal blot sørge for at fjerne dem. Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og han skal kunne se de beskadigede ting.
 • Når du flytter fugtige ting fra kælderen, så vær opmærksom på, om der er kommet skimmelsvamp på dem, så du ikke flytter svampen med rundt i huset.
 • Det er altid en god idé at tage billeder af en vandskade til forsikringsselskabet. Det kan gøre din sag nemmere.

Modtag et uforpligtende tilbud på at få foretaget professionel udtørring efter en mindre eller større vandskade. Vi hjælper private husholdninger og erhverv, og vil være dit foretrukne vandskadefirma. Kontakt BELFORS døgnbemandede vagtcentral for at høre mere på tlf. 70 25 52 25 og få hjælp til jeres vandskade nu.

Hvornår kan der komme vand i kælderen?

Vand har en meget ubehagelig evne til at komme ind alle steder, hvor der er de mindste huller eller revner. Der kan være flere årsager til, at der kommer vand i kælderen:

 • Ved deciderede oversvømmelser kommer der så meget vand, at udsatte huse, især ved kysterne, bliver oversvømmet. I disse tilfælde kommer vandet ind ad lavtliggende udluftningsriste, lysskakter eller andet.
 • I perioder med meget nedbør kan de lokale kloaknet blive overbelastet, så de ikke kan følge med. I sådanne situationer kan vandet i kloakken blive presset tilbage og op i kælderen.
 • Der kan være tale om underdimensionerede kloakrør, som ikke kan lede spildevandet hurtigt nok væk fra grunden.
 • Hvis grundvandsspejlet står lige under gulvet, kan vandet i perioder med megen regn blive presset op gennem revner og huller i kældergulvet.
 • Vand i kælderen kan skyldes byggetekniske problemer, der gør din kælder sårbar i perioder med meget regn. Huset kan f.eks. mangle omfangsdræn eller drænlag i kælderen.

Hvordan får du vandet ud af kælderen igen efter en vandskade?

Det er meget vigtigt, at du hurtigst muligt får suget vandet op af kælderen. Alt efter hvor stort omfanget af skaden er, kan du enten selv suge vandet op med en vandstøvsuger, som du kan leje i større byggemarkeder, eller du kan kontakte et professionelt firma, som har forstand på affugtning og udtørring. Efter tømningen skal der sættes affugtere op. De skal stå i kælderen fra en uge til flere måneder, alt efter hvor fugtigt der er. Affugteren kan indstilles til at stoppe ved en bestemt luftfugtighed i rummet. Da affugtningsprocessen kræver erfaring og særligt håndelag, kan det anbefales at få professionel hjælp. Undervejs bør du desuden sørge for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud.

Hvad med den fugt, der er trængt ind i gulve og vægge ift. en vandskade?
Grunden til, at det er vigtigt at handle hurtigt ved en vandskade, er, at der overraskende hurtigt kan dannes skimmelsvamp. Det tager kun en uge til 14 dage. Hvis der kommer skimmelsvamp, er det desværre ikke nok blot at udtørre kælderen og væggene. Uanset om skimmelsvampen i en konstruktion er fugtig og aktiv eller tør, kan den genere og formere sig. I den tid, hvor kælderkonstruktionen er fugtig, er der altså risiko for angreb af skimmelsvamp. Skimmelsvamp skal tages meget alvorligt, da det i værste tilfælde kan gøre en bolig ubeboelig og medføre ubehagelige følgesygdomme for beboerne. Hvis du har haft en vandskade gennem lang tid, kan det være en god idé at få en rådgiver til at undersøge, om der er skimmelsvamp eller andet svampeangreb i kælderen.

Genhusning ift. vandskade kan Belfor hjælpe med, samt kontakt til forsikring

Hvordan dækker forsikringen ved vandskader?

Din indbo- og husforsikring dækker kun vandskader, hvis det er et voldsomt skybrud, der er årsagen til, at dit afløbssystem ikke kan lede vandet væk. Et "voldsomt skybrud" defineres som "når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen". Om der er tale om et voldsomt skybrud, er en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Et voldsomt skybrud kræver som regel 40-50 mm vand på et døgn eller omkring 1 mm i minuttet. Forsikringen dækker altså ikke, hvis vandet i kælderen skyldes for små kloakledninger på din grund, så vandet presses tilbage og op i din kælder.

Forsikring og vandskade

Forsikringen dækker heller ikke oversvømmelser fra sø og eller åer, som er løbet over deres bredder, medmindre der umiddelbart inden netop har været et voldsomt skybrud. Hvis vandet skyldes en storm, hvor vand fra hav eller fjord har givet anledning til oversvømmelser, kan der i visse tilfælde være mulighed for at få erstatning fra Stormrådets stormflodspulje. I hvert enkelt tilfælde vil en taksator fra dit forsikringsselskab komme ud og besigtige skaden og vurdere, om du er berettiget til erstatning. Hvis skaden bliver anerkendt, skal du kunne dokumentere de ting, som er blevet ødelagt, f.eks. i form af kvitteringer eller med fotos. Hvis ikke du kan dokumentere dit indbo, kan du risikere at miste en eventuel erstatning eller blot få et skønnet beløb, som mange gange er væsentligt mindre end den egentlige værdi.

Hvordan hjælper Belfor mig med fluer og andre insekter ifm. en vandskade?

Har du behov for desinficering efter fx skadedyr, vandskade eller oversvømmelse? BELFOR Danmark tilbyder desinficering af bygninger og faciliteter, der er forurenet med f.eks. bakterier, vira, sod, mug eller skimmel. Kontakt vores døgnbemandede vagtcentral for at høre mere på tlf. 70 25 52 25.

Har du behov for akut desinfektion efter en vandskade?

BELFOR er specialiseret i handlekraftigt og skadesbegrænsende arbejde. Du kan altid ringe til vores døgntelefon på 70 25 52 25, hvor vores skadesrådgivere klar til at vejlede dig 24/7, 365 dage om året og sender gerne en vagtbil afsted, hvis du har behov for akut hjælp.

Procedure ved desinficering ift. vandskade og -skader

 • Alle overflader støvsuges med speciel støvsuger med HEPA-filter
 • Alle overflader afvaskes med et eget-produceret rengøringsmiddel
 • Alle overflader aftørres med godkendt desinfektionsmiddel
  I nogle tilfælde bliver hele rummet ”gasset” med en desinficerende tåge
 • Afslutningsvis kan der suppleres med ekstern bakteriologisk kontrol af tredjepart

Vi desinficerer efter:

 • Vandskade
 • Brandskade
 • Sodskade
 • Skadedyr
 • Oversvømmelse
 • Stormskade
 • Vira
 • Mug
 • Skimmel
 • Andre bakterier

Eksperter indenfor effektiv desinficering og udtørring af vandskade

BELFOR Danmark tilbyder desinficering af bygninger og faciliteter, der er forurenet med f.eks. bakterier, vira, sod, mug eller skimmel. Vi har arbejdet med desinfektions- og dekontamineringsprojekter i mere end 25 år og bruger specialudviklede midler og gennemprøvede teknikker, der sikrer en korrekt desinfektion. BELFOR tilbyder desinfektion til sundhedsfaciliteter, kontorbygninger, skoler, fødevareindustrien og produktionsfaciliteter. Vira, bakterier og andre urenheder gemmer sig ofte under snavs og andre overfladebelægninger. Det er derfor afgørende for det færdige resultat, at vi starter med en grundig rengøring. Alle vores medarbejdere anvender nødvendigt sikkerhedsudstyr for at minimere risikoen for smittespredning og for at beskytte sig selv. BELFORS Team for Vandskade anvender beskyttelsesdragter, nitrilhandsker, helmasker og overtrækssko. Vi løser din vandskade med vores team, der udfører effektiv dansk skadeservice og vandskadeservice i hele landet.

Vi udfører hjælp ved akut vandskade i alle de følgende byer

Vi rapporterer til dit forsikringsselskab, når du er udsat for en vandskade

Gennem mere end 40 år i branchen har vi opbygget samarbejde med en lang række danske forsikringsselskaber. BELFORS Team for Vandskade kan derfor tilbyde dig at anmelde din skade direkte til vores samarbejdspartnere. Vi udarbejder og sender rapporter, dokumentation og billedmateriale direkte til dit forsikringsselskab, så du slipper for besværet.

Vandskade og fugtskader på trægulve

Gulvbelægninger af træ, som udsættes for vand- og fugtpåvirkninger medfører stor risiko for skader. Dette gælder både pludseligt opståede som langsomt udviklende skader. Efter vandskade på et trægulv kan man vælge at tørre det overskydende vand væk og foretage affugtning af gulvet, eller man kan vælge at udskifte gulvbelægningen. Erfaringer har vist, at der ved såvel bibeholdelse som udskiftning kan komme ujævnhed og spændinger i trægulve. Ujævnhederne og spændingerne kan komme flere uger efter udskiftningen af trægulvet på grund af tilbageværende fugt i undergulvet. Også ved små vandpåvirkninger og efterfølgende affugtning af det bibeholdte trægulv er der eksempler på, at der kommer ujævnheder og spændinger i trægulvet.
Kilde: BYG-ERFA

Kontakt BELFOR på 70 25 52 25 og lad os hjælpe dig med jeres akutte vandskade.