70 15 38 00 Døgnvagt
stormskade

Udbedring af stormskade: Behov for akut hjælp?

Er du blevet ramt af stormskade eller stormflod og har behov for akut hjælp til afdækning, affugtning, fjernelse af vand eller andet? BELFOR Danmark står klar med hjælp 24 timer i døgnet, hele året rundt. Vi tager kontakt til forsikring. BELFOR yder landsdækkende skadeservice og skadebegrænsende arbejde.

 

"Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du og din familie hurtigst muligt kan komme tilbage i trygge rammer."

Martin Ejlersen / Administrerende direktør - BELFOR Danmark

Har du en akut stormskade? 

Hos BELFOR har vi specialiseret os i at hjælpe vores kunder med akut, skadesbegrænsende arbejde. Vores skadesrådgivere betjener dig på vores døgnbemandede vagttelefon 24/7, 365 dage om året, ved behov for vejledning og hjælp. Vi sender gerne en vagtbil afsted, hvis du står med et akut behov for hjælp. 

Fremgangsmåde ved akut stormskade eller stormflod

 • Vi hjælper med at begrænse skaden
 • Vi fjerner eventuelt vand
 • Vi hjælper med afdækning
 • Vi sikrer, redder og hjemtager nødvendigt indbo (løsøre)
 • Vi desinficerer om nødvendigt
 • Vi opstiller affugtning om nødvendigt
 • Vi rengør og sørger for, at du fortsat kan være i dit hjem
 • Vi udarbejder og fremsender akut rapport næste hverdag

Opfølgende skadeshåndtering

 • Besøg af fugttekniker og evt. skimmelkonsulent
 • Fugtmålinger og kontroller
 • Eventuelle skimmelmålinger
 • Udarbejdelse af fugtrapport
 • Opfølgende rapportering og kontakt med dit forsikringsselskab
 • Rådgivning i forbindelse med renovering og sanering
 • Rapportering med beskrivelse af omfang og type
 • Kvalitetssikring

Stormskader & stormflod i Danmark

De fleste mennesker i Danmark har oplevet en eller flere storme. Danmark er nemlig et land, hvor der kommer en stærk storm i ny og næ. Disse storme er især hårde for haver, tage og bygninger, som især er udsatte for at blive beskadiget af de stærke vinde.

Næsten hvert år rammes Danmark af kraftige storme, der kan resultere i stormskader, stormflod, oversvømmelse og vandskader, der giver større og mindre skader på bl.a. huse, virksomheder, veje osv. Tagsten, der river sig løse, træer, der vælter og genstande, der blæser væk.

Når skaden er sket, skal der handles hurtigt. Der skal afdækkes og ryddes op. Værdier skal sikres, og skaden skal begrænses, så den ikke ødelægger andre værdier, løsøre eller bygningsdele.

Stormflod og stormvarsel - hvad kan du selv gøre?

Stormflod

En stormflodsskade opstår, når der er sket en oversvømmelse som følge af ekstremt høj vandstand i havet efter en storm. Din almindelige forsikring dækker ikke stormflodsskader, men der findes en offentlig ordning, hvor du kan søge erstatning for dine skader. Ordningen administreres af Stormrådet.

Stormvarsel - hvad kan du selv gøre?

Når der er udsigt til storm, er der en række ting, du selv kan gøre for at undgå skader:

 • Fjern trampoliner, havemøbler og andre løse genstande
 • Fastgør løse bygningsdele
 • Hold døre og vinduer lukkede

Få hjælp til anmeldelse, forsikring og genhusning

 

Vi ved, at det kan være uoverskueligt, når skaden først er sket, og du skal forholde dig til både os og dit forsikringsselskab. Vi forsøger at gøre processen så overskuelig som mulig, så du kan fokusere på at komme tilbage til hverdagen.

Gennem mange år i branchen har vi oparbejdet samarbejde med en lang række danske forsikringsselskaber. Vi kan derfor anmelde skaden hos vores samarbejdspartnere. Så slipper du for at bekymre dig om dette.

Akut genhusning

Hvis stormskaden er så alvorlig, at du ikke kan bo i dit hus, kan BELFOR Danmark hjælpe med genhusning, fx:

 • Opsætning af beboelsesvogn
 • Akut rengøring og tilbagelevering af jeres indbo (tøj, legetøj osv.) indenfor 24 timer
 • Sikring af teknik og data. Vi kan hurtigt trække data ud af fx telefoner og computere, så I ikke kommer til at mangle jeres informationer.

Definitionen på storm

Storm er vind, som målt på Beaufort-skalaen er kraftigere end kuling men mindre kraftig end en orkan. Teknisk fastlægges grænsen for storm til en middel- vindhastighed mellem 24,5 og 32,5 m/sek. Vindstyrketabelen har følgende betegnelser:

 • Storm: vindstyrke 10 (middelvindhastighed 24,5 – 28,4 m/sek)
 • Stærk storm: vindstyrke 11 (middelvindhastighed 28,5 – 32,6 m/sek)

På havet er kendetegnene på storm, at der er lange og brede bølger med skum i tætte striber, stigende til lange brodsøer med udbredt skumdækning af havoverfladen ved svær storm.

På land forårsager storm ofte store skader på naturen og på bygninger og lignende. Vinden blæser løse genstande væk, grene rives af træer eller træer vælter, og det kan derfor være farligt at opholde sig udendørs.

Under storm kan havet blive presset ind i snævre farvande og giver anledning til alvorlige oversvømmelser af lavtliggende områder, som derfor må beskyttes af diger. Risikoen forhøjes naturligvis, hvis området samtidig har kraftigt tidevand. I Danmark er der især etableret diger i Sønderjylland, på Lolland og på Falster efter store oversvømmelser i disse områder i 1800-tallet.

Kilde: Wikipedia

Definitionen på stormflod

En stormflod (også kaldet vandflod) er en oversvømmelse forårsaget af, at kraftig vind presser store vandmasser fra havet og ind over land.

Stormflod forekommer hyppigst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflod opstår ofte i forbindelse med storm og springflod, men det er ikke altid tilfældet.

Kilde: Wikipedia
Udbedring efter stormskade: Akut dansk skadeservice herunder skader ved stormskade hos Belfor

Bygningsskader i stormvejr

I stærk blæst og storm er der især risiko for skader på tagkonstruktioner. Det drejer sig både om brud på tagdækningen, dvs. nedfaldende tagsten, og om totalskader, hvor hele taget bryder sammen.

Ved kraftig vind dannes et overtryk i vindsiden, og et undertryk i læsiden. Disse to trykdannelser skal der tages hensyn til i tagets og gavlenes konstruktion. Derudover vil trykforholdene inde i et loftrum under tagfladen være afgørende. Hvis der her dannes et overtryk, er der risiko for, at taget løftes fra huset eller tagplader sprænges væk. Derimod er et neutralt tryk eller ligefrem undertryk medvirkende til at beskytte taget.

En hensigtsmæssig trykudligning kan sikres ved at åbne en luge/vindue i læsiden af tagkonstruktionen, hvorved undertrykket udenfor udligner et eventuelt overtryk indenfor. På grund af de økonomiske konsekvenser for husejere af stormskader på tagkonstruktionen udbyder forsikringsselskaberne såkaldte stormskadeforsikringer.

Kilde: Wikipedia

Stormskade på hus og indbo

Bliver du udsat for en stormskade, er det vigtigt, at du gør, hvad du kan for at undgå yderligere skader og anmelder skaden til dit forsikringsselskab så hurtigt som muligt.

Kilde: Forsikringsoplysningen

Læs hvordan du undgår yderligere stormskader og anmeld skaden til dit forsikringsselskab

Begræns stormskaden

Når du bliver udsat for en stormskade, har du pligt til at gøre, hvad du kan for at begrænse skaderne.

 • Dæk hurtigst muligt ituslåede vinduer til med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude
 • Luk hurtigst muligt huller i taget
 • Er der udsigt til nedbør, så flyt de ting, der er umiddelbart under fx et hul i taget, så der ikke sker vandskade på dine ting. Tildæk de ting, som du ikke kan flytte med plastik. Det gælder også tæpper og trægulve
 • Gem kvitteringer for de udgifter, du har haft til nødreparation, og smid ikke ødelagte ting ud, før du har aftalt det med dit forsikringsselskab, eller din skade er afsluttet
 • Har der været strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt evt. dine madvarer over til venner eller bekendte, der har strøm og plads i fryseren
 • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt

Hvornår dækker forsikringen stormskader?

Det er vindhastigheden på skadestidspunktet, der afgør, om der har været storm i forsikringsmæssig forstand. På Forsikringsvejret.dk kan du taste din adresse ind og se, om det på skadestidspunktet blæste så meget hos dig, at der var tale om storm.

Det skal have blæst med mindst 17,2 meter pr. sekund for, at forsikringen dækker stormskader. Din husforsikring de stormskader, du har fået på dit hus, mens din indboforsikring dækker skade på dine ting, når skaden er en direkte følge af en stormskade på dit hus.

Vær opmærksom på, at du typisk ikke kan få dækket skader, som skyldes manglende vedligeholdelse af dit hus. Forsikringen dækker også de udgifter, som du har haft til at begrænse skaden, fx afdækning af et hul i taget.

Genhusning

Er stormskaden så alvorlig, at du ikke kan bo i huset, betaler dit forsikringsselskab for anden form for midlertidig indlogering. Aftal dette med forsikringsselskabet.

Tjek om der har været storm

Forsikringsvejret.dk kan du se, om der har været storm hos dig

Effektiv dansk skadeservice med henblik på stromskader og skybrud - med glade medarbejdere i København mm.

Undgå stormskader

Du kan selv gøre noget for at undgå stormskader på dit hus. Se her, hvad du kan gøre før, under og efter en storm.

Gode råd

Smid ikke ødelagte ting væk, før du har aftalt det med dit forsikringsselskab, eller din sag er afsluttet.
Passer du hus for en ven, der er ude og rejse, skal du fx hurtigst muligt iværksætte tømning af en oversvømmet kælder og efterfølgende udtørring af kælder, eller afdækning af en smadret rude eller et tag, hvor tagstenene er blæst af.

Når der er varslet storm

 • Fjern løse ting udenfor huset (parasol, havemøbler, trampoliner osv.) eller fastgør dem
 • Fjern knækkede eller visne grene
 • Undgå at parkere din bil under et træ eller i nærheden af fx store skraldespande, der let kan rulle ind i bilen
 • Luk porte, døre og vinduer
 • Ved nybygning eller større udvendig reparationsarbejde: fastgør presenninger, tjek stilladser, afstiv byggematerialer og nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden
 • Lav en aftale med andre beboere om hjælp, hvis du ikke er hjemme.

Læs hvordan undgår du stormskader på dit hus - før, under og efter

 1. Før stormen - langsigtede løsninger

  • Tjek din tagkonstruktion
  • Tjek, at tagantenner er ordentligt fastgjort
  • Tjek, at der ikke er løse dele ved skorstene
  • Tjek, at der ikke er løse rygsten på tegl- og betontage
  • Fastgør løse tagplader/tagsten
  • Tjek, at dine hegn og plankeværker står ordentlig fast
  • Overvej, om du bør fælde store træer, der står tæt ved dit eller naboens hus. Fjern rådne eller løstsiddende grene
 2. Under stormen

  • Hvis taget bliver skadet, så fjern de ting, der kan blive ødelagt, hvis det begynder at regne eller sne
  • Afdæk de ting, du ikke kan fjerne, fx gulve og tæpper
  • Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag, mens det stormer – det kan være farligt for dig
  • Får du alvorlig skade på dit hus, så ring efter hjælp hos det lokale beredskab (112). Har du abonnement hos et redningskorps, kan du vælge at ringe til dem
  • Er du i tvivl om, hvad du bør gøre, så spørg dit forsikringsselskab. Mange har døgnservice
 3. Efter stormen

  • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude
  • Luk huller i taget, eller få dem dækket over med presenning
  • Er der udsigt til nedbør, så flyt de ting, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade, og afdæk ting, du ikke kan fjerne, fx gulve og tæpper
  • Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte
  • Kan du ikke selv klare det, så få fat i andre, der kan hjælpe dig. Dit forsikringsselskab betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader
  • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
  • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt

Sådan gør du efter din stormskade

Har du været uheldig og er blevet ramt af en stormskade? Her er nogle trin, som vi anbefaler at du følger efter din stormskade.

Kilde: Håndværker.dk

Blandt de mest almindelige stormskader på huset, som du kan få dækket, er:

 • Stormskade på tag og tagkonstruktioner, herunder manglende tagsten
 • Vandskader og oversvømmelser der fører til skade på inventar eller huset selv
 • Knuste ruder som følge af stormen
 • Skader på huset som følge af væltede træer og lignende

Følg disse trin efter en stormskade

 1. Dokumenter skaden

  Før du gør andet, bør du tage billeder (og gerne video) af din stormskade. På den måde har du billedmateriale, der kan komme dig til gavn, hvis du skal dokumentere, hvorfor du har brug for håndværkerhjælp til at udbedre stormskaden.

 2. Begræns yderligere skade!

  Foretag nødreparationer og afdækning for at forebygge yderligere skade på huset og inventaret. Dæk af (gerne med presenninger eller andet vandtæt materiale) der, hvor der er skade på huset 'ydre værn' - altså vinduer, døre, tag og murværk. Du kan komme langt med almindelige sorte affaldssække og gaffa-tape, hvis du ikke har andet ved hånden.

  Fjern løse elementer, der er i fare for at styrte ned og skade personer eller inventar, eksempelvis løse tagsten - pas dog godt på, når du udfører en nødreparation, og udfør ikke risikable reparationer eller reparationer i blæsevejr!

 3. Tag bestik af situationen

  Efter nødreparationer og afdækning af skader er udført, er det en god idé at gennemgå skaden grundigere. Vurdér, om der er tale om en akut stormskade - en alvorlig skade, som bør udbedres hurtigst muligt - eller om der er tale om en mindre skade.

  Dagen efter en stor, landsdækkende storm, vil der være flere hundrede tusinder stormskader. Derfor kan ventetiden på telefonlinjerne hos forsikringsselskaberne være meget lange. Hvis din skade er en mindre stormskade, kan det derfor være en god ide at vente et par dage med at ringe til forsikringsselskabet. I samme forbindelse bør du vurdere, om stormskaden er lille nok til, at du selv kan reparere den.

 4. Ring til forsikringsselskabet

  Hvis der er tale om en kraftig landsdækkende storm, bør du forvente en del ventetid på telefonlinjerne. Stormskader på huset skal meldes til husforsikringen og stormskader på inventar, skal meldes til indboforsikringen.

 5. Hvilke stormskader dækker forsikringen?

  Når vinden når over 17,2 meter i sekundet, dækker forsikringen skaden. Din stormskade er altså dækket, hvis der er tale om en regulær storm.

  Forsikringen vil betale for 'rimelige og nødvendige udgifter'. Hvis du selv inden for rimelighedens grænser kan udbedre skaden, dækker forsikringen altså ikke. Er du i tvivl, bør du kontakte dit forsikringsselskab.

Anmeld skade

 

Effektiv dansk skadeservice med henblik på stromskader og skybrud - med glade medarbejdere i København mm.