70 25 52 25 Døgnvagt

Akut brandskade - rengøring ved brand- og sodskade - Belfor - Effektiv Skadeservice

Har du en akut opstået sod- eller brandskade, der skal afhjælpes her og nu, eller har du behov for opfølgende skadeservice, efter en skade er sket, kan BELFOR hjælpe dig. Kontakt os og få hjælp til jeres sodskade eller brandskade i dag.

Vi samarbejder med brandvæsnet, politiet og dit forsikringsselskab om at få stoppet, mindsket og sikret brandskaden og eventuelle følgeskader, når den først er sket. Tag kontakt og få hjælp til større sodskader og brandskader.

Ring på tlf. 70 25 52 25.


" Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du og din familie hurtigst muligt kan komme tilbage i trygge rammer.

"

Heidi Lyngholm / Administrerende direktør - BELFOR Danmark


Vi hjælper med brandskade når uheldet er ude

 • Akut skadeservice ved brandskade og/eller vandskade (fx grundet slukningsvand)
 • Skimmelsvamp grundet slukningsvand
 • Afdækning ved brandskade
 • Andre former for skadesbegrænsende hjælp
 • Rengøring efter sodskade

Akut hjælp ved sod- og brandskade. Vi gør skaden god igen...

En brandskade hjælper vi gerne med hos BELFOR

Med hjælp fra BELFOR kan du trygt slippe alle bekymringer og lade os varetage brand- eller sodskaden fra start til slut.

Først og fremmest sørger vi for, at din brandskade stoppes og begrænses, herunder:

 • Fjerner slukningsvand
 • Akut affugtning
 • Kloridmålinger
 • Akut afdækning & sikring
 • Korrosionsbeskyttelse & korresionskontrol
 • Akut vask af nødvendigt løsøre og tøj 

Ring på tlf. 70 25 52 25. Så hjælper vi med sodskade, brandskade eller hvad I har brug for. Vi hjælper også ved vandskade.


"Arp-Hansen Hotel Group har nu haft et tæt samarbejdet med Belfor i 6 år. Vi er meget tilfredse med Belfors håndtering af vores skader på hotellerne. Der er altid en god sparring og opfølgning på sagerne. Afrapporteringen er meget professionel og nem at arbejde videre med, så vi kan komme i drift hurtigst muligt uden for store driftstab. Vi er glade for samarbejdet med BELFOR og deres team."

Jack Hellweg Bengtsson / Teknisk chef - ARP-HANSEN HOTEL GROUP


Vi foretager endvidere en række opfølgende initiativer ift. skadeservice og brandskade, fx:

 • Opfølgende affugtning, fugtmålinger og fugtrapport
 • Eventuel skimmelmåling, rapportering og sanering
 • Vask og rens af løsøre og tøj
 • Nedpakning, flytning og opbevaring af jeres ejendele i sikre omgivelser
 • Rengøring fx efter sod
 • Restaurering af din ejendom og dit indbo (løsøre)
 • Lugtsanering
 • Bortskaffelse

Det skal du gøre, hvis du har en brandskade eller sodskade

Hvis uheldet er ude, er der et par ting, du skal være opmærksom på. Du er ansvarlig for at begrænse skaden.
Det betyder rent praktisk, at du skal:

 • Sørge for affugtning
 • Sørge for at fjerne slukningsvand
 • Sikre bygningen
 • Sikre vinduer og døre
 • Sikre mod indbrud
 • Sikre dit indbo
 • Sørge for strøm til nødvendige elektriske apparater såsom køleskab og fryser

Hvis du har behov for hjælp til ovenstående kan BELFOR Danmark hjælpe dig. Vi har mere end 40 års erfaring i håndtering af brandskader og eventuelle følgeskader, og er et effektivt firma inden for skadeservice.

Kontakt vores døgnbemandede vagtcentral for at høre mere på tlf. 70 25 52 25


Hjælp til anmeldelse, forsikring og genhusning ved brandskade

BELFOR samarbejder med en lang række danske forsikringsselskaber, og kan derfor nemt afhjælpe jer ved at anmelde skaden til samarbejdspartnere, fremsende rapporter og diverse dokumentation samt hjælpe jer til rette i nye og trygge rammer i form af genhusning.


Vi får jer hurtigt tilbage til hverdagen igen efter en brandskade 24/7

Vores mål er at skabe de bedste betingelser for dig og din familie, når uheldet er ude. Det betyder, at vi gør vores ypperste for at få jer tilbage til hverdagen, så hurtigt I ønsker det. Det kan fx gøres ved:

 • Hjælp til akut genhusning
 • Opsætning af beboelses- eller genhusningsvogne og pavilloner indenfor 24 timer
 • Hjemtagelse, rensning, rengøring og tilbagelevering af jeres vigtige ejendele, dine børns legetøj og jeres tøj indenfor 24 timer.
 • Udlån af vores genhusningsløsøre (herunder møbler, senge, service mm). Til levering time for time
 • Hjælp til sikring af jeres teknik og data. Vi kan hjælpe jer med hurtigt at få udtrukket vigtig data ud af jeres elektronik, så I ikke skal undvære data fra fx en computer eller mobil.

En af følgenskaderne ved en brand kan være vandskade. Du kan læse mere, om hvordan vi udbedrer vandskader, arbejder med affugtning og fugtmålinger her.

 

Anmeld skade

 

Mange brandskader giver følgeskader, som først dukker op flere uger efter ulykken. Typisk vil elektronik, hårde hvidevarer og andre maskiner først vise tegn på korrosion nogen tid efter branden. Vi har ekspertisen til at måle os frem til de langsigtede komplikationer – og fjerne dem!

Hvad er den typiske årsag til brande og brandskade i enfamiliehuse?

Genhusning efter brandskade og oprydning efter sodskade er en del af BELFOR

Mange brande i Danmark slukkes af beboerne, inden der er behov for, at brandvæsnet tilkaldes.

Der er årligt omkring 35.000 anmeldte brandskader på bygninger i Danmark. Af de ca. 35.000 brande bliver brandvæsnet kaldt ud til ca. 4.500.

Ifølge Beredskabsstyrelsen kommer et sted mellem 400 og 500 personer årligt til skade på grund af brand. I Danmark er der omkring 70 dødsbrande om året.  

Det langt fra alle brande, som udvikler sig til at blive livstruende. Hos BELFOR fokuserer vi på de brande, som beredskabet kaldes ud til.

Årsagen er ofte skorstensbrande, men mange opstår også, fordi beboerne ikke er opmærksomme nok. Boligejerne glemmer at holde øje med tændte stearinlys, holder ikke øje med gryderne under madlavning, eller er ikke opmærksomme på at slukke elektriske apparater efter brug.

Dødsbrandene opstår ofte pga. rygning i sengen.

De hyppigste brandårsager i enfamiliehuse:

 • Skorstensbrand
 • Fejl i elektriske apparater
 • Elektriske brugsgenstande
 • Uforsigtighed ved madlavning
 • Påsat, hærværk
 • Stråling
 • Rygning

Kilde: Beredskabsstyrelsen

Kontakt gerne vores døgnbemandede vagtcentral for at høre mere ang afhjælpning af brandskade på tlf. 70 25 52 25.

Undgå brand og brandskade i din bolig

De fleste brande i hjemmet kan undgås med lidt omtanke. Ofte er det uopmærksomhed, glemsomhed eller forkert brug af elapparater, der er skyld i brand, og du kan derfor gøre din bolig mere brandsikker ved at bruge almindelig sund fornuft og overholde enkle forholdsregler.

 • Ryg aldrig i sengen
 • Undgå åben ild og rygning, hvis du bruger sløvende medicin
 • Efterlad aldrig boligen med tændte stearinlys
 • Sluk alle lamper, når du går i seng eller forlader hjemmet
 • Undgå at tørre brænde direkte på brændeovnen
 • Brug altid tørt og rent brænde til brændeovnen. Sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen
 • Undgå at tørre tøj på elektriske varmeapparater
 • Sørg for, at der ikke er støv i fx forlængerledninger, ventilationsapparater osv.
 • Pas på dyr eller børn, der kan vælte levende lys
 • Hold trapper og gangarealer frie, så du i tilfælde af brand hurtigt kan komme ud
 • Hold loft og kælder fri for så meget brændbart materiale som muligt

Kilde: Beredskabsstyrelsen

Kontakt BELFOR og få hjælp til din brandskade på telefon 70 25 52 25.

Elektriske apparater og installationer som giver risiko for brandskade

Mange overser brandrisikoen ved overbelastede og misligholdte elektriske apparater og installationer, hvilket kan resultere i en brandskade. For mange forlængerledninger og for mange elektriske apparater koblet til samme kontakt kan overbelaste ledningerne og kontakten og forårsage en kortslutning, som kan medføre brand. 

Der kan også opstå brand, hvis der samler sig snavs og støv i elinstallationer, hvilket øger risikoen for større brandskader. Elapparater, muffer og samlinger bliver med tiden løse, så der nemmere kan samle sig støv i dem. Tørt støv brænder ekstremt hurtigt, og der skal blot en lille gnist til, så antænder støvet og branden opstår. 

Du bør derfor være opmærksom på, om boligens installationer er overbelastede eller er så gamle, at de trænger til at blive udskiftet. Få ordnet eventuelle skader, så installationerne ikke er til fare for nogen. Det er vigtigt, at du anvender og behandler elapparater korrekt og med omtanke. 

Det vigtigste ifm. at undgå en brandskade er at opsætte en eller flere røgalarmer.

Du kan forhindre en brandskade og mange ulykker ved at følge følgende regler

Vi gør rent efter brandskade og sod samt andre ulykker

 • Udskift dine ældre/ældste el-apparater
 • Vær omhyggelig, når du arbejder med det el-arbejde, som du selv må udføre
 • Sørg for, at el-apparater kan komme af med varmen
 • Dæk ikke el-apparater til
 • Sluk alle elektriske husholdningsapparater, når du er væk eller sover
 • Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver for varmt, også i stikket, så sluk omgående og send det til reparation eller kassér det
 • Lad være med at koble for mange lamper og apparater til samme kontakt idet det kan forårsage gnister, ild og brandskade
 • Træk stikkene ud under tordenvejr - også antennestikket
 • Reparer aldrig selv elektriske apparater
 • Pas på skader i ledninger
 • Støvsug jævnligt forlængerledningerne og sørg for, at der ikke samler sig for meget støv ved stikkontakterne 

Kilde: Beredskabsstyrelsen

Kontakt BELFOR på 70 25 52 25., og lad os hjælpe jer med jeres brandskade.

Hvad kan du gøre i boligen for at beskytte mod evt. brandskade?

Heldigvis har vi i Danmark et ret strengt bygningsreglement, som gør, at vores huse generelt er ret sikrede mod brand og brandskade.

Men da skorstensbrande er en hyppig årsag til brand i boliger, bør du sikre dig, at din skorsten er renset. Du kan evt. tage en snak med din skorstensfejer, om der er yderligere, du kan gøre for at sikre, at der ikke opstår brand i skorstenen, hvilket beskytter mod brandskade.

Der er tidligere blevet anvendt materialer i boligen, som er meget brændbare. Fx har man i 60’erne opsat masonitplader på væggene for at isolere, også kaldet bl.a. cellutexplader. Disse plader er meget brandbare og bør nedtagesfor at undgå brandskade og nedbrænding.

Desuden kan der være bygningsdele, som enten ikke er lovlige mere, eller som måske aldrig har været tilladte, fx polystyren, som populært kaldes flamingo. Hvis det ikke ligger inde bag et lag af brændbart materiale, skal du få det fjernet med det samme. Det brænder meget hurtigt og udvikler giftige dampe.

Derudover kan der være døre, som ikke lever op til brandkravene, der kan være synlige jernbjælker som ikke er tilladt mv., hvilket bør skiftes så vi undgår brandskade.

Du bør også sikre dig, at der er redningsåbninger fra alle rum, og at det ikke er svært at komme ud af boligen hurtigt, hvis der skulle opstå en brand. Ring på 70 25 52 25., og lad BELFOR hjælpe jer med jeres brandskade.

Hvad gør du, hvis dit hus eller dele af huset er brændt og dermed udsat for brandskade?

Har du haft ildebrand i boligen, der har forårsaget brandskade, skal du kontakte forsikringsselskabet. 

Forsikringsselskabet udarbejder en skadesrapport, hvor alle de dele af huset, der er berørt af branden, skal beskrives. Det er selvfølgelig ikke muligt, hvis huset er totalt nedbrændt og ødelagt af brandskade.

Du kan få oplyst fra dit forsikringsselskab, hvor meget forsikringen dækker - nedrivning, genopbygning, rengøring, genhusning mm. Det er altid en god idé at undersøge, hvordan du er forsikret i tilfælde af brand og brandskade. 

Forsikring og erstatning ved brandskade

Når det forsikringsmæssige er på plads, skal du i gang med at genopbygge dit hus, så det igen er muligt at bo i det. Indhent tilbud fra håndværkere. Det kan være en god idé at spørge en byggeteknisk rådgiver, f.eks. en bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt, til råds eller allerbedst - at få uvildig rådgivning gennem hele genopbygningen. Dit forsikringsselskab kan evt. hjælpe dig med at finde en håndværker, der kan udfører arbejdet inden for det beløb, som forsikringsselskabet har fastsat.

En rådgiver vil hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der er brændt, og hvad der skal opføres på ny, og hvad der er totalt ødelagt at brandskade. Det er især vigtigt, at der ikke bygges på noget, hvor ilden har haft fat. Det vil sige, at der ikke skal bygges på noget, hvor der er tydelige tegn på brandskade, heller ikke selvom det umiddelbart virker som den nemmeste løsning. Ring på 70 25 52 25., og lad BELFOR hjælpe jer med jeres brandskade.

Hvordan er du forsikret med hensyn til brand og brandskade?

Det er for sent at interessere sig for sin forsikring efter en brand og en brandskade. Sørg altid for, at du er tilstrækkeligt forsikret i tilfælde af brand ift. en pludselig brandskade. Men selv verdens bedste forsikring dækker kun materielle ting og kan ikke genskabe minder eller erstatte ting med høj affektionsværdi som f.eks. ting, dine børn har lavet til dig. 

Du skal som minimum tegne en brandforsikring på dit hus, når du låner penge i banken eller realkreditinstituttet til at finansiere købet af det. Du stiller nemlig værdien af ejendommen som sikkerhed for lånet, og den sikkerhed må ikke forsvinde ved en brand. Derfor kræver banken, at huset er brandforsikret, ellers kan du ikke få erstatning ved brandskade. Brandforsikringen dækker også lynnedslag og kortslutning i husets elektriske system. Kontakt dit forsikringsselskab og undersøg, hvad din brandforsikring dækker.

Kontakt BELFOR på tlf. 70 25 52 25., og lad os hjælpe jer med jeres brandskade.

Tjek dine røgalarmer så du undgår brandskade og kontakt til forsikring/erstatning

Røgalarmer en rigtig god investering, som hvert år redder mange menneskeliv, og kan beskytte mod en brandskade. De fleste af de brande, der kræver dødsofre, opstår om natten. En røgalarm kan være forskellen på liv eller død, samt en brandskade. Derfor skal du med jævne mellemrum tjekke dine røgalarmer grundigt, så du er sikker på, de virker. Med en opsat røgalarm vækkes beboerne og kan i mange tilfælde nå ud, inden branden og kulilteforgiftningen er for omfattende.

En røgalarm skal placeres højt, da røgen stiger til vejrs. Det er en god idé at placere røgalarmer på alle flugtveje ud af boligen og i alle soverum, så alarmen registrerer røgen og alarmerer dig. Ring på 70 25 52 25., og lad BELFOR hjælpe jer med jeres brandskade.