70 25 52 25 Døgnvagt

Specialister i skimmelsvamp & skimmelsanering

Når uheldet er ude, og skaden først er sket, er det afgørende med handlekraftig og effektiv håndtering. Skimmelsvamp kan være både sundhedsskadeligt for dig og din familie og ødelæggende for bygninger. BELFOR Danmark har mere end 20 års erfaring med håndtering af skimmelsvamp og skimmelsanering, hvadenten årsagen findes i vandskade, skybrud, oversvømmelse eller et helt andet sted. 


" Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du og din familie hurtigst muligt kan komme tilbage i trygge rammer.

"

Heidi Lyngholm / Administrerende direktør - BELFOR Danmark


Har du problemer med skimmelsvamp? Ring på tlf. 70 25 52 25

Vores døgnbemandede vagtcentral sidder klar alle ugens dage, året rundt til at vejlede dig hele døgnet. Hvis du har behov for sparring, vejledning eller anden hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 25 52 25
 


Eksperter på vores felt

Det er vigtigt at gribe resolut ind over for skimmel- og vandskader. Dels risikerer man at blive syg af disse skader, og dels kan fugt og skimmel medføre ekstra udgifter til vedligeholdelse.
Skimmelsvamp kan vurderes/analyseres ved kvantitativ metode med Mycometer Surface eller Air test. Det er også muligt at artsbestemme ved hjælp af kontaktaftryksplader og Agar V8 typebestemmelse.

BELFOR hjælper med at:

 • Finde årsagen og fjerne problemet
 • Foretage målinger
 • Analysere prøver
 • Udarbejde fugtrapporter
 • Rådgive og vejlede dig
 • Udbedre skader fra A-Z

Kvalitetssikring

Vores vurdering beskrives i en fugtrapport, der indeholder dokumentation for omfang, årsag og udbedring af skimmelvækst. Rapporten danner grundlag for en udbedringsplan for den konstaterede skimmelvækst.

Udbedringsplanen har til formål at beskrive nødvendig afskærmning af inficeret område og styre luftrensning ud til det fri via en mekanisk luftrenser. Efterfølgende beskrives hvilke inficerede materialer, der skal fjernes og håndteres som affald, eller om det kan renoveres/rengøres. 

Den generelle skimmelsanering udføres på blotlagte områder, hvor der støvsuges med HEPA-filter, skimmelsaneres og rengøres med egnede og miljøgodkendte produkter.

Alle skimmelsaneringsopgaver afsluttes med en kvalitetsikring, hvor der udtages Mycometer Surface eller Air Test skimmelprøver.

Området bliver først frigivet til affugtning eller reetablering, når der foreligger et godkendt resultat af disse prøver.


Står du med en akut vandskade? Ring på tlf. 70 25 52 25

Hvis du står med en akut vandskade, råder vi dig til at ringe direkte til vores vagttelefon på 70 25 52 25. Vi sender derefter en vagtbil og sørger for skadesbegrænsende arbejde, billeddokumentation, udarbejdelse af akutrapport og fremsendelse af dokumentation til dit forsikringsselskab. Vi kan hjælpe med at: 

 • Opsuge vand
 • Foretage fugtmålinger
 • Igangsætte affugtning
 • Sikre evt. vådt indbo
 • Foretage akut rengøring
 • Desinficere
 • Skimmelsanere
 • Håndtere evt. affald
 • Kontakt til dit forsikringsselskab (fremsendelse af dokumentation, fugtrapport osv.)

Vi rapporterer til dit forsikringsselskab

Når skaden først er sket, er der mange ting, man som skadelidte kan bekymre sig om. Vi forstår, at det kan være uoverskueligt at blive ramt af skimmelsvamp i sit hjem, og derfor forsøger vi at aflaste vores kunder mest muligt. Vi har samarbejde med en lang række danske forsikringsselskaber og kan derfor nemt anmelde din skade direkte til vores samarbejdspartnere, så du slipper for at agere mellemmand. Vi fremsender rapporter, dokumentation og billedmateriale, så du kan fokusere på at komme tilbage til hverdagen igen.


Har du behov for genhusning?

Står du med akut behov for genhusning, kan vi også hjælpe. Vi har mulighed for at lave en komplet genhusning indenfor få timer og ellers maksimalt 24 timer. Vi kan fx hjælpe med:

 • Akut genhusning, hvis det er et behov
 • Opsættelse af beboelsesvogn
 • Akut rengøring og tilbagelevering af jeres indbo (tøj, legetøj osv.) indenfor 24 timer
 • Sikring af teknik og data. Vi kan hurtigt trække data ud af fx telefoner og computere, så I ikke kommer til at mangle jeres informationer.

 

Anmeld skade