70 25 52 25 Døgnvagt

Skimmelsvamp

BELFOR er specialister i skimmelsvamp.

Det er vigtigt at gribe resolut ind over for skimmel- og vandskader. Dels risikerer man at blive syg af disse skader, og dels kan fugt og skimmel medføre ekstra udgifter til vedligeholdelse.

Vi finder årsagen og fjerner problemet. Vi udarbejder målinger, analyserer prøver, laver fugtrapporter, rådgiver og udbedrer skaderne.

Skimmelsvampe kan vurderes/analyseres ved kvantitativ metode med Mycometer Surface eller Ait test samt kvalitativt med kontaktaftryksplader og Agar V8 typebestemmelse.

Kvalitetssikring

Vores vurdering beskrives i en fugtrapport, der indeholder dokumentation for omfang, årsag og udbedring af skimmelvækst. Rapporten danner grundlag for en udbedringsplan for den konstaterede skimmelvækst.

Udbedringsplanen har til formål at beskrive nødvendig afskærmning af inficeret område og styre luftrensning ud til det fri via en mekanisk luftrenser. Efterfølgende beskrives hvilke inficerede materialer, der skal fjernes og håndteres som affald, eller om det kan renoveres/rengøres. 

Den generelle skimmelsanering udføres på blotlagte områder, hvor der støvsuges med HEPA-filter, skimmelsaneres og rengøres med egnede og miljøgodkendte produkter.

Alle skimmelsaneringsopgaver afsluttes med en kvalitetsikring, hvor der udtages Mycometer Surface eller Air Test skimmelprøver.

Området bliver først frigivet til affugtning eller reetablering, når der foreligger et godkendt resultat af disse prøver.