Skimmelsvamp

BELFOR er specialister i skimmelsvamp.

Det er vigtigt at gribe resolut ind over for skimmel- og vandskader. Dels risikerer man at blive syg af disse skader, og dels kan fugt og skimmel medføre ekstra udgifter til vedligeholdelse.

Vi finder årsagen og fjerner problemet. Vi udarbejder målinger, analyserer prøver, laver fugtrapporter, rådgiver og udbedrer skaderne.

Kvalitetssikring

Vores vurdering beskrives i en fugtrapport, der indeholder dokumentation for omfang, årsag og udbedring af skimmelvækst. Rapporten danner grundlag for en udbedringsplan for den konstaterede skimmelvækst.

Planen har til formål at beskrive nødvendig afskærmning af inficeret område og styre luftrensning ud til det fri via en mekanisk luftrenser. Efterfølgende beskrives hvilke inficerede materialer, der skal fjernes og håndteres som deponi affald.

Den generelle skimmelsanering udføres på blotlagte områder, rengøres, affedtes og skimmelsaneres med egnede og godkendte materialer.

Alle skimmelsaneringsopgaver afsluttes med en kvalitetsikring, hvor der udtages Mycometer Surface skimmelprøver eller Mycometer skimmelluftprøver.

Først når der foreligger et godkendt resultat af disse prøver, bliver området frigivet til affugtning eller reetablering.