70 25 52 25 Døgnvagt

Oversvømmelse & skybrud

Er du ramt af oversvømmelse, stormflod, skybrud eller vandskade? BELFOR Danmark hjælper med akut affugtning, fjerner vand, afdækker, sikrer indbo og meget mere 24 timer i døgnet, årets 365 dage.

Ring til vores vagttelefon på tlf. 70 25 52 25


" Vi ved, at vi i perioder arbejder, når andre holder fri. Det er en del af jobbeskrivelsen, og vi kan lide at hjælpe andre. Vores kunder er altid imødekommende og glade, når vi kan udvise professionalisme og handlekraft i pressede situationer. 

"

Heidi Lyngholm / Administrerende direktør - BELFOR Danmark


Akut hjælp ved skybrud eller oversvømmelse Ring på tlf. 70 25 52 25

BELFOR har stor erfaring i korrekt og hurtig håndtering af store mængder af skader i pressede situationer. Vi har gennem 40 år i branchen oparbejdet et stort kendskab og har en enormt dygtig medarbejderstab, der alle står klar til at hjælpe jer, når skaden er sket.

Vi har udarbejdet procedurer for håndtering af særlige situationer, der betyder, at vi kan skalere og klare store mængder skader ved fx skybrud.

Du er altid velkommen til at kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 25 52 25. Her sidder vores kompetente skadesrådgivere klar til at vejlede og hjælpe dig. 

Fremgangsmåde ved vandskade, stormflod, skybrud eller oversvømmelse

 • Vi sørger for at begrænse skaden
 • Vi fjerner vand
 • Vi sikrer, redder og hjemtager, om nødvendigt, dit indbo
 • Vi desinficerer
 • Vi igangsætter affugtning
 • Vi rengør 
 • Vi udarbejder og fremsender en akut fugtrapport, normalt næste hverdag, afhængig af situationens omfang
 • Vi foretager afdækning, hvis nødvendigt

Opfølgende skadeshåndtering

 • Besøg af fugttekniker eller skimmelkonsulent
 • Fugtmålinger og kontroller
 • Evt. skimmelmålinger 
 • Udarbejdelse af fugtrapport over vandskaden
 • Rapportering og fremsendelse af materiale til dit forsikringsselskab
 • Rådgivning ved renovering og sanering
 • Udarbejdelse af omfangsrapport
 • Kvalitetssikring

Du kan læse mere om vores håndtering af skimmelsvamp her


Stor ekspertise ift. afhjælpning af vandskader

Vores mantra er, at ikke to skader er ens, og derfor ved vi, at vores største ressource er dygtige og kompetente medarbejdere. Vores fugtteknikere og skimmelkonsulenter er alle uddannet med stor fokus på grundighed og faglighed. Ring til os og lad os afhjælpe jer med affugtning, så vi sikrer mindst mulig permanent vandskade

Derudover har vi flere faguddannede specialister, hvilket betyder, at vi altid kan bistå vores kunder med den mest kompetente viden og service. 

Kontakt BELFOR ang. oversvømmelse & skybrud på tlf. 70 25 52 25


Vi hjælper ofte ved akutte skader som:
 • Oversvømmelse
 • Skybrud
 • Stormflod

Vi håndterer din skade fra start til slut

At blive ramt af skybrud, oversvømmelse eller stormflod påvirker hverdagen i rigtig stor grad, og der går desværre ofte lidt tid, før man er helt tilbage ved det normale igen.

Vi forsøger at hjælpe dig og din familie med at klare nogle af de administrative opgaver, som ellers kan fylde meget i tiden efter en skade.

BELFOR samarbejder med en lang række danske forsikringsselskaber og kan derfor nemt og hurtigt melde din skade og fremsende rapporter og dokumentation direkte til samarbejdspartnerne. 


Tilbage til hverdagen

Vi sørger for i videst muligt omfang, at du og din familie har de bedste forudsætninger for at kunne fortsætte jeres hverdag så uforstyrret som muligt. Vi kan i den forbindelse fx hjælpe med:

 • Akut genhusning
 • Opsættelse af beboelsesvogn
 • Rengøring og tilbagelevering af jeres indbo indenfor 24 timer
 • Sikring og udlevering af teknik og data fra telefoner og computere

 

Anmeld skade