70 25 52 25 Døgnvagt
indbrud

Akut skadeservice, indbrudssikring & rengøring

Har du haft indbrud eller er du blevet ramt af hærværk og har behov for akut hjælp? BELFOR Danmark hjælper med akut afdækning, indbrudssikring og sikring af dit indbo 24 timer i døgnet.
Ring til vores vagttelefon på tlf. 70 44 47 85 - Vi gør skaden god igen...

"Vi arbejder 24 timer i døgnet, årets 365 dage, for at hjælpe mennesker når de oplever, at deres hverdag bliver udfordret, og de har behov for hjælp for at gøre skaden god igen."

Martin Ejlersen / Administrerende direktør - BELFOR Danmark

Har du behov for akut skadeservice? Ring på tlf. 70 44 47 85

BELFOR Danmark hjælper både med akutte brandskader, sodskader og vandskader, samt ved indbrud og hærværk. Vores døgnbemandede vagthold er altid klar til at hjælpe dig, hvis du har behov for det.

Med mere end 40 års erfaring og samarbejde med brandvæsen, politi, dit ejendomsselskab eller dit forsikringsselskab hjælper vi dig med at gøre skaden god igen.

Akut hjælp. Begræns skaden...

Når skaden først er sket, er det alfa og omega, at skaden stoppes og begrænses. Det betyder, at alle tænkelige forholdsregler skal tages afhængig af skadens karakter. Dog skal du altid, i samarbejde med fx en skadeservicevirksomhed, sørge for følgende efter behov:

 • Aflukning af bygningen
 • Indbrudssikring
 • Afdækning
 • Opsugning af eventuelt vand
 • Afdækning af truede genstande
 • Sikring af el-installationer
 • Opsætning af affugtere om nødvendigt
 • Sikring af døre og vinduer
 • Sikring og eventuel fjernelse af løsøre
 • Kontakt til dit forsikringsselskab

Du er altid velkommen til at ringe til vores døgnbemandede vagtcentral for at høre mere på tlf. 70 44 47 85.

Sikker håndtering af indbrud & hærværksskade

Vores mål er at sikre, at du og dine familie igen kan føle, at jeres hjem er så sikkert som overhovedet muligt. Vi ved, at indbrud og hærværksskader kan være overvældende og voldsomme for en familie. Derfor forsøger vi at hjælpe dig, så du ikke skal bekymre dig unødigt.

 

Læs om BELFOR's håndtering af skadeservice ved indbrud

 

 • Indbrudssikring af dine vinduer og døre
 • Hvis muligt udbedrelse af skade
 • Eventuel afdækning
 • Udarbejdelse af akut fugtrapport næste hverdag
 • Kontakt til dit forsikringsselskab, herunder fremsendelse af dokumentation, billedmateriale, rapporter mm.

Slip bekymringerne. Lad os anmelde skaden...

Vi har gennem mere end 40 år arbejdet med akut håndtering af indbrud og hærværkssager opbygget samarbejde med politi og en lang række danske forsikringsselskaber. Vi kan, via vores samarbejder, nemt anmelde skaden til vores samarbejdspartnere for dig. Vi sender alt dokumentation, billedmateriale og rapporter, så du kan koncentrere dig om andre ting.

Hurtig respons er afgørende

Vi forstår vigtigheden af hurtig og effektiv respons i tilfælde af indbrud og hærværk. Vores Call Center er altid døgnbemandet af vores yderst kompetente skadesrådgivere. De sidder altid klar til at tage hånd og din skade.

Hvis du har behov for hjælp her og nu, sender vi vores vagtbiler afsted med det samme. Vi har afdelinger i hele Danmark og lover altid hurtig respons. Du er altid velkommen til at kontakte vores vagtcentral på tlf. 70 44 47 85.

 

Indbrud i tal

 

Antallet af indbrud er stadig meget højt i Danmark, selvom det er faldet i de seneste år.
I 2019 blev der anmeldt 24.705 indbrud i Danmark. Det svarer til, at 1 % af danske boliger blev udsat for indbrud i 2019
Antallet af indbrud har været stabilt faldende i Danmark siden 2011. Det danske indbruds-niveau er markant højere end i vores nabolande.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

 

Se udviklingen af anmeldte indbrud

 

Fra 2007 skete der en markant stigning i antallet af anmeldte indbrud – en stigning, der toppede i 2009 med 48.670 anmeldte indbrud.

Siden 2011 er antallet af anmeldelser imidlertid faldet, og niveauet for 2019 er det laveste niveau siden 1982 med 24.705 anmeldelser om indbrud.

Hvornår sker indbruddene?

Indbrud sker året rundt, men der er nogle tidspunkter, hvor tyvene er særligt aktive. Tyvenes aktivitetsniveau er relativt højt i de perioder, hvor folk typisk ikke er hjemme. Samtidig er det højt i det mørke halvår. Mørke er attraktivt for tyvene, dels fordi det gør det nemmere at skjule sig for naboer og dels fordi det nemt at se, om der er nogen hjemme.

 • Der sker flest indbrud i det mørke halvår
 • I ferieugerne 7, 27 - 29 og 42 er der særligt mange indbrud
 • Der sker flest indbrud fredag og lørdag, særligt i villaer
 • I villaer sker indbrud fortrinsvis mellem kl. 17 - 20
 • I lejligheder er indbruddene mere spredt ud, men sker oftest mellem kl. 11 - 19

 

Størst risiko for indbrud

Villaen er tyvens foretrukne boligtype. I 2019 blev 77% af indbruddene i Danmark begået i villaer, selvom villaerne kun tegner sig for 58% af danske husstande. Villaer er særligt attraktive af flere grunde. Risikoen for at blive opdaget i villaer er lille, fordi der er relativ stor afstand til naboer, og der er typisk et stakit eller en hæk, tyven kan skjule sig bag. Samtidig er det i en villa nemt at spotte om der er værdifulde genstande. Der er typisk også flere flugtveje, fx en terrasse- eller kælderdør.

I gennemsnit får én ud af 100 boliger indbrud i løbet af et år, men for boliger, som har haft indbrud en gang, er risikoen for indbrud én ud af 17. Risikoen er altså omkring fem gange højere end for andre boliger. Også naboerne omkring indbrudsboligen risikerer at få indbrud i tiden lige efter. Boliger i en radius på 200 meter fra indbruddet har en fordoblet risiko de næste 14 dage.

Kommuner med højere gennemsnitlig husstandsindkomst, har større indbrudsrisiko. Det vidner om, at tyve laver indbrud der, hvor der er det største forventede udbytte. I byområder, hvor boligerne typisk liggere tæt, er der en større indbrudsrisiko. En af forklaringerne er, at indbrud ”smitter” til nærtliggende huse.

Boliger placeret tæt på større veje har større indbrudsrisiko. Tyven har nemmere ved at undersøge området, få adgang til boligen og komme hurtigt væk efter indbruddet, hvis der er en større vej tæt på.

 

Hvad er indbrud - ulovlig indtrængen?

 

Ulovlig indtrængen (også benævnt husfredskrænkelse) er betegnelsen for det forhold, at en person uberettiget skaffer sig adgang til et ikke-offentligt sted. For at gøre handlingen strafbar, skal den indtrængende have forsæt til uberettiget at skaffe sig adgang til det ikke-offentlige sted.

Kilde: Wikipedia

 

Hvad er hærværk?

 

Hærværk var oprindeligt betegnelsen for en flok væbnede mænds overfald på en mand og hans hus; forsætlig ødelæggelse.

Kilde: Wikipedia
 

Hærværk

Anmeld hærværk, hvis en gerningsmand ødelægger eller fjerner ting, der ikke tilhører ham selv. Hærværk kan ske på vejskilte og postkasser eller være mere omfattende, fx på og i et hus.

Vær opmærksom på, at når du anmelder sager om hærværk, betragter politiet anmeldelsen som et ønske om, at gerningsmanden skal straffes. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om hærværk af mindre omfang, og du i forbindelse med din anmeldelse gør politiet opmærksom på, at du ikke ønsker gerningsmanden straffet. Som udgangspunkt bliver sagen i disse tilfælde alene registreret og afsluttet, og eventuelle erstatningskrav skal gennemføres ved et civilt søgsmål.

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Du kan også ringe 114 eller henvende dig personligt på en politistation.

Kilde: Politi

Indbrud

Anmeld indbrud i dit private hjem, sommerhus, udhus, forretning eller virksomhed.
Kilde: Politi


Anmeld skade