70 25 52 25 Døgnvagt

Hvorfor sikre sig mod brand med røgalarmer?

birgitte.rasmussen
Thu, 10/08/2020 - 03:39

En brandskade kan undgås med en røgalarm. En røgalarm går i gang med at hyle allerede ved ganske små koncentrationer af røg. Derfor vil den kunne advare dig inden røgudvikling og brand bliver for stor.

Hvis branden opstår, mens du ligger og sover, kan en røgalarm være forskellen på liv og død. I løbet af de seneste 10 år er 70 personer døde i brandulykker.

Ring til BELFOR på tlf. 70 44 47 86 ved akut brandskade.

En røgalarm kan afværge en brandskade så vi slipper for en større rengøring hos BELFOR

Hvilke love og regler er der for røgalarmer?

Siden 2004 har det i Bygningsreglementet været et krav, at alle nybyggede parcelhuse og etagebyggerier har installeret mindst én røgalarm, der er tilsluttet boligens faste strømforsyning og samtidig har et indbygget backup-batteri.

Kravet gælder også, hvis du bygger til eller om, samt ved andre forhold, der kræver en byggetilladelse. Selv om du ikke bygger til, om eller udvider din bolig, er det dog altid en rigtig god idé at montere røgalarmer i dit hjem.

Ring til BELFOR på tlf. 70 44 47 86Så hjælper vi med sodskade, brandskade via vores skadeserviceteam. BELFOR hjælper også ved vandskade.

Hvilke typer røgalarmer findes der?

Der er forskel på røgalarmer. Energikilden til røgalarmer kan enten være boligens strømforsyning, eller røgalarmen kan få strøm fra et indbygget batteri.

Røgalarmer, der er monteret på boligens strømkilde, har også monteret et backup-batteri. Hvis der opstår strømsvigt i en længere periode, tager et backupbatteri over, så røgalarmen stadig virker.

En rigtig god løsning, når du installerer røgalarmer, der er koblet til strømforsyningen, er at koble alle boligens røgalarmer sammen. Hvis der opstår brand et sted i boligen, går alle alarmer i gang, og du vil derfor have længere tid til at reagere.

En batteridrevet røgalarm skal løbende tjekkes, så du er sikker på, at den er drift. Fordelen ved en batteridreven røgalarm er, at du ikke skal trække ledninger til den. Den skal blot monteres. Dog skal du huske jævnligt at skifte batterier i røgalarmerne.

Ud over strømforsyningen er der også andre forskelle på røgalarmerne. I princippet er der to måder, hvorpå røgalarmerne opdager røg. 

Der findes røgalarmer, der ”mærker” røgen – som kaldes ioniske røgalarmer. Og der findes røgalarmer, der ”ser” røgen – som kaldes optiske røgalarmer.

De ioniske røgalarmer er bedst til at opdage brande, hvor der er synlig ild. De optiske er bedst til ulmende brande.

Begge typer kan anvendes i boligen. Husk, at de skal være CE-mærkede.

Tag kontakt til BELFOR på tlf. 70 44 47 86 ved akut brandskade.

Hvor skal røgalarmen placeres?

Det er en god idé at investere i mere end én røgalarm. Det er godt at placere dem i følgende rum i boligen:

  • Entré og bryggers
  • Trapper og reposer
  • Stue
  • Soveværelset
  • Teknikrum

Røgalarmerne skal placeres på det højeste sted i de enkelte rum.

Der er også nogle steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at sætte røgalarmer op:

  • I nærheden af komfuret i køkkenet - mados vil sætte alarmen i gang, hver gang du laver mad
  • I nærheden af brændeovn/pejs i stuen - lidt røg vil kunne sætte alarmen i gang uden grund

Tjek dine røgalarmer – men hvor ofte?

Alle typer røgalarmer bør renses, støvsuges og vaskes for snavs og andet skidt. Støv kan være årsag til, at røgalarmen ikke virker optimalt.

Du bør tjekke alarmerne en gang om måneden - særligt de batteridrevne, da batteriet kan blive fladt.

Alarmen vil som regel udsende bip-lyde, når batteriet skal skiftes.

Batteriet skal som minimum udskiftes en gang om året. Det er en god idé at gøre det til en fast rutine at skifte batteri samme dag hvert år.

Backup-batteriet på den eldrevne røgalarm skal også tjekkes og skiftes efter behov.

Hvor mange brande er der årligt i danske boliger?

Der har i de sidste 7 år gennemsnitlig været brand i ca. 5.400 boliger om året. Ca. 2.580 opstod i enfamiliehuse og 1.860 i etagebyggeri. De resterende brande i beboelser opstår i udhuse, sommerhuse eller kolonihavehuse.

Det er dog de færreste brande i beboelser, der udvikler sig til større og mere alvorlige brande, og cirka halvdelen af alle boligbrande er små brande, hvoraf en del slukkes inden brandvæsenet ankommer.

En lille del af de resterende brande udvikler sig til brande med dødelig udgang. I 2013 omkom således 70 mennesker i 68 dødsbrande.

I løbet af de sidste 25 år er der i gennemsnit omkommet 78 personer om året pga. brand.

Ingen ved præcis, hvor mange der årligt kommer til skade ved brand, men meget tyder på mellem 400 og 500 personer årligt. Heraf betragtes en fjerdedel som alvorligt tilskadekomne.

Læs også om hvordan vores skadeserviceteam kan hjælpe med:

Groups audience