70 25 52 25 Døgnvagt

Hærværk

BELFOR kan hjælpe, hvis din bolig eller virksomhed bliver ramt af hærværk. 

Vi rykker ud døgnet rundt og hjælper med følgende: 

  • Lukker bygningen
  • Opsuger vand
  • Afdækker truede genstande
  • Sikrer elinstallationer, så der ikke påføres anden skade
  • Opsætter affugtere
  • Sikrer mod tyveri, dvs. aflåsning af bygningen
  • Afdækker og sikrer døre og vinduer
  • Fjerner og sikrer løsøre
  • Kontakter forsikringsselskab

Husk også at melde skaden til dit forsikringsselskab.