70 25 52 25 Døgnvagt

De fleste vand-, brand- og stormskader kræver øjeblikkelig indgriben for at minimere følgeskaderne.

Vi har samlet en række gode råd, som kan lette forløbet, når skaden er sket:

Tag initiativ
Vurder situationen nøgternt ud fra den aktuelle situation:

Hvor alvorlig er forekomsten af skimmelsvampvækst?
Er der grund til at slå alarm, eller skal der flere undersøgelser til?
Er der børn eller voksne, som er særligt udsatte for gener?
Hvem skal involveres?
Læg en plan for, hvem der gør hvad i de kommende dage – og hvad der skal gøres på længere sigt.

Stå ikke alene: Støt jer til eksperter
Kun fagfolk kan vurdere skadernes omfang og årsag samt den helbredsmæssige risiko. Det er ikke et ansvar, husejeren skal påtage sig alene. I kan søge hjælp hos fx bygningsteknikere i kommunen, rådgivende ingeniører, embedslæger, arbejdsmedicinsk klinik, Arbejdstilsynet eller firmaer med speciale i at undersøge og rense for skimmelsvampe.

Før dagbog over forløbet
Skriv dagbog om begivenheder, samtaler, aftaler, sygefravær osv. Det kan være med til at dokumentere, hvad der rent faktisk skete, når I skal huske det uger eller måneder senere. En dagbog kan også skabe klarhed og overblik.

Smid ikke ud
Smid ikke beskadigede genstande ud, før forsikringsselskabets taksator har set dem, eller din erstatningssag er afsluttet. Fotografer eventuelt skaderne.

Brug for hurtig hjælp?
For de fleste typer skader på bygninger og løsøregenstande vil du kunne få hjælp ved at ringe til Belfor, som råder over mandskab og kontakter, der vil kunne rykke ud omgående med hjælp til begrænsning af skaden.

Mere information
Du er velkommen til at kontakte Belfor på tlf. 70 25 52 25, hvis du har brug for flere informationer.

BELFOR Pressekontakt

Heidi Lyngholm
heidi.lyngholm@dk.belfor.com
Phone: +45 58 52 73 21