70 25 52 25 Døgnvagt

Fugtteknik

BELFOR udfører affugtning med kontrolleret udtørring og styret fugtkontrol.

Vi beskæftiger os med mange forskellige affugtningsopgaver bl.a. indenfor nybyggeri, renovering og i forbindelse med brand- og vandskader.

BELFOR affugter 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Optimal affugtning afhænger af det rigtige affugtningsudstyr, bl.a. affugtere med den nødvendige kapacitet. Vi benytter fugtmålingssystemerne Trotec og Gahn. 

Gennem analyse af de indsamlede data og udskrivning af målerapporter kommer vi frem til en ensartet, hurtig og præcis information om det aktuelle fugtniveau.

Rapporten er velegnet til dokumentation og kan danne grundlag for beslutning om affugtningsbehovet.