70 25 52 25 Døgnvagt

BELFOR har 7 døgnbemandede indsatsvogne og ca. 55 fuldt udstyrede beredskabsvogne, som er klar til at rykke ud med få timers varsel.

Vores beredskab sikrer en hurtig indsats og optimal redning af værdier i private hjem, erhverv og offentlige institutioner mv.

DØGNVAGT 70 25 52 25

Vores professionelle personale er uddannet til følgende:

  • Håndtering af følgeskader på forskellige materialer
  • Ansvar for handlinger og beslutninger på skadestedet
  • Tolkning af resultater af målinger til belysning af korrosionsfare
  • Kendskab til faresignaler for dannelse af skimmelsvamp
  • Stor forståelse for skadelidtes situation

BELFOR samarbejder med en lang række danske forsikringsselskaber og myndigheder.