70 25 52 25 Døgnvagt

Få en fast aftale med BELFOR Ejendomsvagt

En aftale med BELFOR Ejendomsvagt sikrer hurtig og handlekraftig hjælpakutskader - 24/7 året rundt. Vores døgnbemandede vagtcentral sidder klar til at hjælpe jeres beboere døgnet rundt på tlf. 70 122 122


" Vi arbejder for at skabe trygge rammer for alle lige fra beboeren til ejendomsmesteren. En aftale med vores Ejendomsvagt sikrer, at der altid er nogen, der tager telefonen og håndterer akutte sager, også når I ikke har mulighed for det.

"
Flemming Schubert / Salgschef - Ejendomsvagt - BELFOR Danmark


Vores services ved vagttelefon og akut skadeservice

 • BELFOR Ejendomsvagt passer jeres vagttelefon udenfor normal arbejdstid – alle ugens dage året rundt
 • Vi rekvirerer håndværkere, jf. aftale ved akut skade
 • Vi kører akut skadeservice for jer – 24 timer i døgnet året rundt
 • Vi prioriterer jer som Aftalekunde i skybrudssituationer – og vi er hos jer indenfor max. 3 timer

BELFOR Ejendomsvagt sørger for skadeservice, affugtning og fugtteknik og sikrer

 • Standsning af følgeskader og afdækning af bygning
 • Fotoregistrering af sagens omfang og løsøre
 • Opsugning af vand for at undgå vandskade, samt udluftning og opsætning af affugter
 • Rengøring af skadet materiel, inventar og lugtsanering
 • Sikring af bygning, lukker og låser
 • Behandling af fugt og skimmel
 • Elektronisk registrering af alt i vores skadesystem
 • Skadesrapporter

Vi håndterer også kontakt til jeres forsikringsselskab.


Vi står klar med fuldt beredskab

BELFOR Danmark er en del af den verdensomspændende skadeservicevirksomhed BELFOR. Vi har på verdensplan specialiseret os i forskellige former for skadesbegrænsende arbejde fx telefonisk vejledning gennem BELFOR Ejendomsvagt og akutte udrykninger.
BELFOR Ejendomsvagt dækker hele Danmark og er placeret på 4 centrale lokationer i Kolding, Aalborg, Aarhus og på vores hovedkontor i Slagelse.
På tværs af vores 4 afdelinger yder vi en række forskellige services, der også er en del af BELFOR Ejendomsvagt, fx hjælp ved akutte opgaver som indbrud, stormskader, afdækningsopgaver, brandskader, vandskader, skimmelskader og meget mere.
Vores vagtbiler er altid klar til at rykke ud, når skaden er sket, og vores avancerede logistiksystem er rygraden i akutte situationer som fx landsdækkende skybrud. Her har vi nemt overblik over alle vores vagtbiler og kan dirigere vores biler, så vi hurtigst og mest optimalt når ud til beboere. 

Kompetent og serviceminded personale

Vores dygtige personale er grunden til, at vi kan yde den bedste service og vejledning for vores kunder og jeres beboere. Vi ved, at vi ofte arbejder når andre holder fri, og det er en del af virksomhedens DNA. Vores arbejde består grundlæggende i at hjælpe andre - og det er en fundamental del af virksomheden. 

Medarbejderne i BELFOR Ejendomsvagt er alle uddannet og specialiseret indenfor hver deres område. På den måde kan vi yde den allerbedste og mest kompetente hjælp og vejledning til jeres beboere. 

Døgnvagt 70 122 122