70 15 38 00 Døgnvagt

CSR Politik

BELFOR har fokus på CSR (Corporate Social Responsibility) på en række forskellige områder.

Vi ønsker at signalere, at virksomheden opfører sig på en etisk og social forsvarlig måde over for både medarbejdere, miljø og samfund.


Menneskerettigheder

BELFOR accepterer ikke børnearbejde, tvangsarbejde, korruption, forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.


Medarbejdere

BELFOR arbejder mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

 • Vi accepterer ikke sort arbejde og løndumping
 • Vi fokuserer på kompetent ledelse, medarbejdertrivsel, motivation og et godt arbejdsmiljø
 • Vi tilbyder ansættelsesvilkår, herunder løn og arbejdstid, som overholder minimumskravene i den nationale lovgivning

Miljø og klima

BELFOR arbejder løbende på at minimere påvirkningen af miljø og klima fra både produktion og administration af skadeservice.

 • Vi har etableret egen affalds- og genbrugsstation, hvor affald fra skadesager sorteres, så flest mulige materialer kan genbruges
 • Vores firmabiler udskiftes løbende til moderne modeller, der udleder mindre CO2 og kører længere pr. liter brændstof
 • Vores 10 meter vasketunnel til rengøring af løsøre er installeret med vand- og sæbebesparende funktioner og udleder kun meget små mængder rengøringsmiddel
 • Vores industrivaskemaskiner til vådrens og vask af vores kunders tøj og tekstiler bruger miljørigtige og skånsomme produkter, så der ikke udledes rengøringsmidler i det offentlige kloaksystem
 • Vores 21.000 kvm lager og administration bruger miljørigtig fjernvarme som opvarmningskilde. Fjernvarmen produceres fra genvinding af overskudsvarme på et forbrændingsanlæg i Slagelse Kommune. Bygningen har desuden fået monteret strålevarme med varmefølere som varmefordeler, der minimerer varmeforbruget pga. en mere effektiv udnyttelse af varmen pr. mwh. Bygningen har også følere og timere på tænding af lys, og alle lydkilder har LED pærer, som bruger 45-55 % mindre watt i forhold til almindelige pærer
 • Vores affugtere til affugtning af vand- og fugtskader bruger kun 0,9 kwh pr. time, hvilket er ca. 40-50% mindre end markedets øvrige affugtere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

BELFOR vil være en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere.

 • Vi anvender ikke maskiner, udstyr eller arbejdsmetoder, som kan udgøre en fare for medarbejderne ved arbejde udført i henhold til forskrifter givet af virksomheden
 • Vores regler er nedskrevet og godkendt af vores arbejdsmiljørepræsentant
 • Alle nye medarbejdere bliver instrueret i bl.a. vores sikkerhedsregler ved ansættelsesstart

Det er vores politik, at alle nye medarbejdere informeres om sikkerhedsregler, arbejdsmiljø, arbejdsmiljørepræsentant, placering af informationer, førstehjælpskasser etc., inden de bliver sendt ud på deres første skadeopgave.

Der er indført APV i virksomheden, så vi altid sikrer optimale arbejdsforhold.


Sundhed

BELFOR har fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed.

Vi overholder de til enhver tid gældende regler for arbejdsmiljø samt forebyggelse og rapportering af arbejdsulykker.

 • Vi har sundhedsordning hos Codan Care og Pension Danmark
 • Vi giver alle udekørende medarbejdere vaccinationer af bl.a. hepatitis 1og 2
 • Vi tilbyder it-rygsæk og ekstra danskundervisning til ordblinde medarbejdere

 

BELFOR erkender, at en god CSR-politik ændrer sig i takt med omgivelserne, og virksomheden arbejder derfor løbende på at udbygge politikken, så flere relevante områder vil blive inddraget.

Vi ønsker at være i tæt kontakt og i god dialog med omverdenen, og vi er meget bevidste om, at vi selv er med til at gøre en forskel.

BELFOR - Vi gør skaden god igen