70 25 52 25 Døgnvagt

Brandskade

BELFOR yder assistance til brandvæsen, politi og forsikringsselskaber i tilfælde af brand. 

Vi sikrer bygninger, inventar og værdier, gør rent efter skaderne og fjerner sod og lugt.

Kort sagt - vi sørger for alt:

  • Fjerner slukningsvand
  • Affugtning
  • Kloridmålinger
  • Afdækning
  • Korrosionsbeskyttelse
  • Vask og rens af løsøre
  • Nedpakning og flytning
  • Rengøring

Teknisk hjælp

Mange brandskader giver følgeskader, som først dukker op flere uger efter ulykken. Typisk vil elektronik, hårde hvidevarer og andre maskiner først vise tegn på korrosion nogen tid efter branden.

Vi har ekspertisen til at måle os frem til de langsigtede komplikationer – og fjerne dem!

Forsikring

Husk også at melde skaden til dit forsikringselskab.