70 25 52 25 Døgnvagt

Affugtning af vandskade i alle slags gulve - laminatgulv, parketgulv eller gulvtæppe - få akut hjælp

birgitte.rasmussen
Wed, 06/16/2021 - 07:24

Akut døgnvagt og affugtning hos BELFOR ved større skader hos private og erhverv

Vandskade og affugtning - BELFOR har mere end 20 års erfaring med udbedring af vandskader og affugtning. Vi råder over affugtere, varmeblæsere og infrarøde strålevarmere samt fugtmåleudstyr, der betyder, at vi kan klare alle opgaver indenfor vand- og fugtskader.

Modtag affugtning af din vandskade i alle slags gulve. Vi hjælper dig med trægulv, laminatgulv, betongulv, parketgulv eller gulvtæppe - få akut hjælp.

Affugtning af vandskade i alle slags gulve - laminatgulv, parketgulv eller gulvtæppe - få akut hjælp af BELFOR

Har du en akut vandskade og behov for hjælp?

Hos BELFOR har vi specialiseret os i alle former for skadesbegrænsende arbejde, herunder også vandskader. Det betyder, at du altid kan kontakte vores døgnbemandede vagtcentral på tlf. 70 44 47 87. De sidder klar til at hjælpe og vejlede dig 24/7, 365 dage om året. Når du har behov for hjælp og akut assistance, sender vi vagter ud 24 timer i døgnet til vandskader. 

Fremgangsmåde ved akut vandskade:

 • Vi hjælper med at begrænse skaden
 • Vi fjerner eventuelt vand
 • Vi sikrer, redder og hjemtager nødvendigt indbo (løsøre)
 • Vi desinficerer om nødvendigt
 • Vi opstiller affugtning om nødvendigt
 • Vi rengør og sørger for, at du fortsat kan være i dit hjem
 • Udarbejdelse og fremsendelse af akut fugtrapport næste hverdag

Kontakt BELFOR og modtag et tilbud på affugtning ved akut vandskade.

Vand og fugt kan hurtigt gøre stor skade på bygninger og indbo

Det er vigtigt, at du får standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp får du begrænset følgeskader og afkorter skadesforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.

BELFOR er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. 

Du bør undgå selv at håndtere oprydning efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden. 

BELFOR begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader. Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb. Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en løsning i nogle situationer.

Bekæmpelse af vandskade er en tillidssag. BELFOR er professionel leverandør med fokus på langsigtede og sikre resultater. Vi er landsdækkende og udbyder alle former for skadeservice. 

Vores professionelle og erfarne medarbejdere håndterer af alle former for vandskader:

 • Vandskade i forbindelse med skybrud
 • Vandskade i forbindelse med brand
 • Opsamling af vand
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Opsætning af affugter
 • Fugtmålinger og fugtrapporter
 • Rengøring efter vandskade
 • Desinficering efter vandskade
 • Nedpakning og flytning af indbo
 • Rengøring af indbo

Kontakt BELFOR og modtag et tilbud til en god pris på affugtning ved akut vandskade

Som boligejer eller bygningsadministrator er det vigtigt at agere med respekt for den lange række af følgeskader, der kan opleves efter en vandskade.

Skimmelsvamp kan skjule sig for øjet, men er en af de væsentligste og farligste følger af en vandskade.

BELFOR vurdererer følgeindsatsen efter din vandskade, så du opnår den optimale indsats.

Læs også om hvordan vi hjælper med følgende typer af skader

Groups audience