70 25 52 25 Døgnvagt

Professionel oprydning efter skadedyr

Korrekt rengøring og desinficering efter skadedyrsangreb er yderst vigtigt

At opdage skadedyr i sit hjem eller i sin erhvervsejendom er meget ubehageligt og efterlader ofte både synlige efterladenskaber, samt lugtgener. Derfor er det vigtigt for os, at rengøringen efter at skadedyrene er blevet fjernet, sker så hurtigt og diskret som muligt.

Rotter og mus er bærere af bakterier og vira, der kan medføre alvorlige sygdomme hos mennesker, også efter at skadedyrene er væk. Derfor er professionel rengøring og desinficering med kemiske midler påkrævet, for at fjerne smitterisici.

Vi tilbyder:

  • Rengøring efter alle typer skadedyr
  • Desinficering af de ramte områder med korrekte kemiske midler
  • Nedpakning, opbevaring og rengøring af løsøre
  • Bortkørsel af affald
  • Billeddokumentation
  • Diskretion

BELFORs professionelle personale har skærpet tavshedspligt og er vant til at håndtere vores kunders behov for diskretion og fortrolighed. 

Døgnvagt 70 25 52 25