800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline
Service Heading
Få en fast aftale med Dansk Ejendomsvagt

En aftale med Dansk Ejendomsvagt sikrer hurtig og handlekraftig hjælp på akutskader - 24/7 året rundt

Vores services ved vagttelefon og akut skadeservice:

 • Passer jeres vagttelefon udenfor normal arbejdstid – alle ugens dage året rundt
 • Rekvirerer håndværkere, jf. aftale ved akut skade
 • Kører akut skadeservice for jer – 24 timer i døgnet året rundt
 • Prioriterer jer som Aftalekunde i skybruds-situationer – og vi er hos jer indenfor
 • max. 3 timer


Dansk Ejendomsvagt sørger for skadeservice, affugtning og fugtteknik og sikrer:

 • Standsning af følgeskader og afdækning af bygning
 • Fotoregistrering af sagens omfang og løsøre
 • Opsugning af vand, udluftning og opsætning af affugter
 • Rengøring af skadet materiel, inventar og lugtsanering
 • Sikring af bygning, lukke og låse
 • Behandling af fugt og skimmel
 • Elektronisk registrering af alt i vores skadesystem
 • Skadesrapporter

Vi håndterer også kontakt til jeres forsikringsselskab.

Døgnvagt 70 122 122