Er bestaan meer dan 180.000 soorten schimmels. Wij maken er 0 van! Het saneren van schimmels door BELFOR

Ze zijn klein, muf, lelijk en naar voorzichtige schattingen komen ze voor in één op de drie huizen; Schimmels! Sommige ziet men, de meeste echter niet. En dat maakt ze zo verraderlijk. Hoewel de schadelijke gevolgen van schimmels meer en meer bekend worden, is dit bij schades een nog onderbelicht fenomeen. Schimmels vormen in potentie een gevaar voor de gezondheid, zeker daar waar het allergische personen betreft.

Voorbeelden van gezondheidsrisico’s zijn:
Allergische reacties, huiduitslag, hoofdpijn, moeheid, Misselijkheid, geheugenstoornissen Infecties door mykotoxine, Stijging kans op ziektes door aflatoxine, Aantasting van het immuunsysteem, Verhoogde kans op infecties bij allergische personen

BELFOR is actief in het oplossen van problemen die ontstaan door schimmelvorming. Veel problemen ontstaan door het verkeerd of onvoldoende verwijderen van schimmels, onjuiste droogprocessen, verkeerde ventilatie en onderschatting van het latente gevaar van lekkages. Bij meer dan de helft van alle projecten ingevolge schimmels waar de hulp van BELFOR is ingeroepen, zijn de oorzaken terug te voeren tot negeren van de eerste tekenen van schimmelvorming, ventilatieproblemen, luchtlekkages in bijv. luchtbehandelingsystemen en onvoldoende onderhoud.